Prywatne Gimnazjum nr 5

Cyfryzacja w edukacji

Aktualności 25 czerwiec 2019


Wprawdzie cyfryzacja w polskim systemie oświatowym stoi na pewno na wyższym poziomie w porównaniu do tego, jak sytuacja ta przedstawiała się jeszcze kilka lat temu, jednakże w dalszym ciągu nasze szkoły zmagają się z pewnymi problemami w tym zakresie...

Dowiedz się więcej

O szkole


Nauka w gimnazjum to niezwykle ważny etap w życiu każdego młodego człowieka, bowiem w tym czasie zaczyna on podejmować pierwsze istotne decyzje.
Wpływa ona na dalszą edukację, a w przyszłości na świadome działanie i satysfakcjonujące życie zawodowe. Istotne jest zatem, aby wybór przyszłej szkoły motywowany był troską o przyszłość dziecka. Decydując się na dane gimnazjum w Krakowie, powinniśmy jednocześnie mieć na uwadze przyjazną i twórczą atmosferę, co - oprócz najlepszych warunków do nauki i możliwości wszechstronnego
rozwoju - zapewnia właśnie Prywatne Gimnazjum nr 5.Doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeb dzieci i ich rodziców, dlatego wraz z wybitnym gronem nauczycieli tworzymy najlepsze gimnazjum w Krakowie, w którym każdy uczeń może poczuć się wyjątkowo.
Od 1 września 2017 roku szczytne tradycje Prywatnego Gimnazjum nr 5 w Krakowie będziemy nadal rozwijać w ramach Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5.
Szkoła z klasą 2.0
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • Duże doświadczenie dydaktyczne

 • Indywidualizacja nauczania

 • Opieka psychologiczno - pedagogiczna i edukacyjno - terapeutyczna

 • Poszerzona ilość godzin przedmiotów obowiązkowych

 • Nauka języków obcych

 • Duża ilość zajęć z informatyki

 • Szeroka gama zajęć fakultatywnych i konsultacji

 • Urozmaicone zajęcia sportowe

 • Rozwój kulturalny

 • Aktywna współpraca z rodzicami

Zapewniamy najwyższy poziom nauki dzięki sta  rannie dobranej kadrze pedagogów z dużym doświadczeniem, cechującej się entuzjazmem w pracy z młodzieżą, niezwykłą aktywnością i pomysłowością w metodach nauczania.

Gwarantujemy edukację i naukę na najwyższym poziomie, wypracowanym w wyniku wieloletnich doświadczeń i przemyśleń wszystkich tworzących Prywatne Gimnazjum nr 5 w oparciu o starannie dobrane programy nauczania. 

Zapewniamy profesjonalną indywidualizację nauczania w przypadku zarówno szczególnie uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce uczniów.

Zapewniamy wszystkim swoim uczniom profesjonalną i rozbudowaną opiekę psychologiczno – pedagogiczną i edukacyjno – terapeutyczną, realizację ambitnego planu wychowawczego i profilaktycznego, rzetelną opiekę wychowawczą, psychologiczną i pielęgniarską.

Gwarantujemy rozszerzoną ilość godzin przedmiotów obowiązkowych, dostosowaną do potrzeb danej klasy, gdyż jednym z priorytetów szkoły jest bardzo dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego każdego ucznia.

Zapewniamy możliwość opanowania na bardzo wysokim poziomie języków obcych (języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego), z których zajęcia prowadzone są w małych grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów.

Dbamy o rozwój bardzo potrzebnych uczniom we współczesnym świecie umiejętności związanych z technologią informatyczną dzięki pracy w bardzo dobrze wyposażonej pracowni. 

Tworzymy ofertę zajęć fakultatywnych i dodatkowych, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów a także oczekiwaniami ich rodziców.

Zapewniamy uczniom urozmaicone zajęcia sportowe, zgodne z ich oczekiwaniami (siłownia, aerobik, siatkówka, koszykówka, pływanie, judo, nauka tańca). 

Dbamy o wszechstronny rozwój kulturalny i artystyczny uczniów, czemu służą częste wizyty w krakowskich instytucjach kultury, jak również rozbudowana oferta zajęć artystycznych. 

Aktywnie współpracujemy z rodzicami, gwarantując pełną i systematyczną informację o postępach dziecka w nauce, jak również wszechstronną pomoc wychowawczo – pedagogiczną

Absolwenci Prywatnego Gimnazjum nr 5 w Krakowie mają zapewnioną możliwość kontynuacji nauki w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym. 

Zapraszamy! Najlepsze Gimnazjum w Krakowie czeka na Twoje dziecko! Pamiętaj! Nie każde gimnazjum w Krakowie może poszczycić się tak rozbudowaną ofertą edukacyjną!

Od 1 września 2017 roku zapraszamy do klasy siódmej Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie.