Prywatne Gimnazjum nr 5

Jak wygląda rekrutacja do szkół średnich po reformie edukacji?

Aktualności 18 styczeń 2019


Ze względu na fakt, że wprowadzona została reforma edukacji, która zasadniczo przemodelowała strukturę polskiego szkolnictwa, powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób odbywać się będzie teraz rekrutacja do szkół średnich.

Dowiedz się więcej

O szkole


Nauka w gimnazjum to niezwykle ważny etap w życiu każdego młodego człowieka, bowiem w tym czasie zaczyna on podejmować pierwsze istotne decyzje.
Wpływa ona na dalszą edukację, a w przyszłości na świadome działanie i satysfakcjonujące życie zawodowe. Istotne jest zatem, aby wybór przyszłej szkoły motywowany był troską o przyszłość dziecka. Decydując się na dane gimnazjum w Krakowie, powinniśmy jednocześnie mieć na uwadze przyjazną i twórczą atmosferę, co - oprócz najlepszych warunków do nauki i możliwości wszechstronnego
rozwoju - zapewnia właśnie Prywatne Gimnazjum nr 5.Doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeb dzieci i ich rodziców, dlatego wraz z wybitnym gronem nauczycieli tworzymy najlepsze gimnazjum w Krakowie, w którym każdy uczeń może poczuć się wyjątkowo.
Od 1 września 2017 roku szczytne tradycje Prywatnego Gimnazjum nr 5 w Krakowie będziemy nadal rozwijać w ramach Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5.
Szkoła z klasą 2.0
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • Duże doświadczenie dydaktyczne

 • Indywidualizacja nauczania

 • Opieka psychologiczno - pedagogiczna i edukacyjno - terapeutyczna

 • Poszerzona ilość godzin przedmiotów obowiązkowych

 • Nauka języków obcych

 • Duża ilość zajęć z informatyki

 • Szeroka gama zajęć fakultatywnych i konsultacji

 • Urozmaicone zajęcia sportowe

 • Rozwój kulturalny

 • Aktywna współpraca z rodzicami

Zapewniamy najwyższy poziom nauki dzięki sta  rannie dobranej kadrze pedagogów z dużym doświadczeniem, cechującej się entuzjazmem w pracy z młodzieżą, niezwykłą aktywnością i pomysłowością w metodach nauczania.

Gwarantujemy edukację i naukę na najwyższym poziomie, wypracowanym w wyniku wieloletnich doświadczeń i przemyśleń wszystkich tworzących Prywatne Gimnazjum nr 5 w oparciu o starannie dobrane programy nauczania. 

Zapewniamy profesjonalną indywidualizację nauczania w przypadku zarówno szczególnie uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce uczniów.

Zapewniamy wszystkim swoim uczniom profesjonalną i rozbudowaną opiekę psychologiczno – pedagogiczną i edukacyjno – terapeutyczną, realizację ambitnego planu wychowawczego i profilaktycznego, rzetelną opiekę wychowawczą, psychologiczną i pielęgniarską.

Gwarantujemy rozszerzoną ilość godzin przedmiotów obowiązkowych, dostosowaną do potrzeb danej klasy, gdyż jednym z priorytetów szkoły jest bardzo dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego każdego ucznia.

Zapewniamy możliwość opanowania na bardzo wysokim poziomie języków obcych (języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego), z których zajęcia prowadzone są w małych grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów.

Dbamy o rozwój bardzo potrzebnych uczniom we współczesnym świecie umiejętności związanych z technologią informatyczną dzięki pracy w bardzo dobrze wyposażonej pracowni. 

Tworzymy ofertę zajęć fakultatywnych i dodatkowych, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów a także oczekiwaniami ich rodziców.

Zapewniamy uczniom urozmaicone zajęcia sportowe, zgodne z ich oczekiwaniami (siłownia, aerobik, siatkówka, koszykówka, pływanie, judo, nauka tańca). 

Dbamy o wszechstronny rozwój kulturalny i artystyczny uczniów, czemu służą częste wizyty w krakowskich instytucjach kultury, jak również rozbudowana oferta zajęć artystycznych. 

Aktywnie współpracujemy z rodzicami, gwarantując pełną i systematyczną informację o postępach dziecka w nauce, jak również wszechstronną pomoc wychowawczo – pedagogiczną

Absolwenci Prywatnego Gimnazjum nr 5 w Krakowie mają zapewnioną możliwość kontynuacji nauki w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym. 

Zapraszamy! Najlepsze Gimnazjum w Krakowie czeka na Twoje dziecko! Pamiętaj! Nie każde gimnazjum w Krakowie może poszczycić się tak rozbudowaną ofertą edukacyjną!

Od 1 września 2017 roku zapraszamy do klasy siódmej Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie.