Prywatne Gimnazjum nr 5

Rodzaje pracy grupowej w szkole podstawowej

Aktualności 16 listopad 2020


Nauczyciele w szkołach podstawowych spośród różnego rodzaju metod dydaktycznych chętnie wybierają pracę zepsołową, ponieważ rozwija ona w uczniach szereg umiejętności społecznych, które przydadzą im się zarówno na tym etapie nauczania, jak i w przyszłości. Celem edukacji jest bowiem nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształcenie właśnie tego typu kompetencji.

Dowiedz się więcej

3


sierpnia

rekrutacja w roku szkolnym 2020 / 2021

Drogi uczniu klasy piątej, szóstej, siódmej lub ósmej szkoły podstawowej,

jeżeli szukasz nowej szkoły i nadal jesteś niezdecydowany w kwestii jej wyboru zapraszamy do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5  w Krakowie. Wiemy, że wybór szkoły w tym roku jest szczególnie trudny. Wiemy, że obawiasz się, jak będzie wyglądać nauka od 1 września 2020 roku. Decydując się na edukację w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 będziesz miał pewność nie tylko jej wysokiego poziomu, ale też gwarancję, że niezależnie od formy nauki uzyskasz staranną wiedzę, pomoc i wsparcie we wszystkich problemach z nią związanych, poczucie bezpieczeństwa i pełnej akceptacji. Nauczanie w formie zdalnej w roku szkolnym 2019/2020 pokazało nam, że można je zrealizować w sposób efektywny i w pełni wspierający naszych uczniów w edukacji.

Wybierz Prywatną Szkołę Podstawową nr 5 w Krakowie a przekonasz się, jak nauka może stać się pasją, przyjemnością i drogą pełnego Twojego rozwoju.

O szkole


Nauka w szkole podstawowej to niezwykle ważny etap w życiu każdego młodego człowieka, bowiem w tym czasie zaczyna on podejmować pierwsze istotne decyzje.
Wpływa ona na dalszą edukację, a w przyszłości na świadome działanie i satysfakcjonujące życie zawodowe. Istotne jest zatem, aby wybór przyszłej szkoły motywowany był troską o przyszłość dziecka. Decydując się na daną szkołę podstawową w Krakowie, powinniśmy jednocześnie mieć na uwadze przyjazną i twórczą atmosferę, co - oprócz najlepszych warunków do nauki i możliwości wszechstronnego
rozwoju - zapewnia właśnie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5. Doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeb dzieci i ich rodziców, dlatego wraz z wybitnym gronem nauczycieli tworzymy najlepszą szkołę podstawową w Krakowie, w którym każdy uczeń może poczuć się wyjątkowo.
Mamy doświadczenie, gdyż od 1 września 2017 roku szczytne tradycje Prywatnego Gimnazjum nr 5 w Krakowie rozwijamy w ramach Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5.

 

Warto wiedzieć: nasza szkoła organizuje zdalną rekrutację na rok szkolny 2020/2021! Mając na uwadze obostrzenia rządowe oraz bezpieczeństwo wszystkich aktualnych i przyszłych członków naszej społeczności, zadbaliśmy o możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym bez wychodzenia z domu. W kontakcie telefonicznym z naszą szkołą można zdobyć wszystkie potrzebne informacje i zgłosić chęć uczestniczenia dziecka w rekrutacji. Udzielamy też wszelkich potrzebnych instrukcji, jak krok po kroku z kandydata stać się uczniem naszej szkoły, począwszy od podpisania z nami stosownej umowy po skorzystanie z rekrutacji online w systemie Omikron. Przydatne dane kontaktowe można znaleźć na stronie: Rekrutacja.

Zapewniamy najwyższy poziom nauki dzięki sta  rannie dobranej kadrze pedagogów z dużym doświadczeniem, cechującej się entuzjazmem w pracy z młodzieżą, niezwykłą aktywnością i pomysłowością w metodach nauczania.

Gwarantujemy edukację i naukę na najwyższym poziomie, wypracowanym w wyniku wieloletnich doświadczeń i przemyśleń wszystkich tworzących Prywatną Szkołę Podstawową nr 5 w oparciu o starannie dobrane programy nauczania. 

Zapewniamy profesjonalną indywidualizację nauczania w przypadku zarówno szczególnie uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce uczniów.

Zapewniamy wszystkim swoim uczniom profesjonalną i rozbudowaną opiekę psychologiczno – pedagogiczną i edukacyjno – terapeutyczną, realizację ambitnego programu wychowawczo - profilaktycznego, rzetelną opiekę wychowawczą, psychologiczną i pielęgniarską.

Gwarantujemy rozszerzoną ilość godzin przedmiotów obowiązkowych, dostosowaną do potrzeb danej klasy, gdyż jednym z priorytetów szkoły jest bardzo dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty każdego ucznia.

Zapewniamy możliwość opanowania na bardzo wysokim poziomie języków obcych (języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego), z których zajęcia prowadzone są w małych grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów.

Dbamy o rozwój bardzo potrzebnych uczniom we współczesnym świecie umiejętności związanych z technologią informatyczną dzięki pracy w bardzo dobrze wyposażonej pracowni. 

Tworzymy ofertę zajęć fakultatywnych i dodatkowych, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów a także oczekiwaniami ich rodziców.

Zapewniamy uczniom urozmaicone zajęcia sportowe, zgodne z ich oczekiwaniami (między innymi siłownia, aerobik, siatkówka, koszykówka, nauka tańca). 

Dbamy o wszechstronny rozwój kulturalny i artystyczny uczniów, czemu służą częste wizyty w krakowskich instytucjach kultury, jak również rozbudowana oferta zajęć artystycznych. 

Aktywnie współpracujemy z rodzicami, gwarantując pełną i systematyczną informację o postępach dziecka w nauce, jak również wszechstronną pomoc wychowawczo – pedagogiczną

Absolwenci Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie mają zapewnioną możliwość kontynuacji nauki w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym.. 

Zapraszamy! Najlepsza szkoła podstawowa w Krakowie czeka na Twoje dziecko! Pamiętaj! Nie każda szkoła podstawowa w Krakowie może poszczycić się tak rozbudowaną ofertą edukacyjną!