Cyfryzacja w edukacji

25 czerwiec 2019

Wprawdzie cyfryzacja w polskim systemie oświatowym stoi na pewno na wyższym poziomie w porównaniu do tego, jak sytuacja ta przedstawiała się jeszcze kilka lat temu, jednakże w dalszym ciągu nasze szkoły zmagają się z pewnymi problemami w tym zakresie i nie dorównują swoim odpowiednikom w państwach zachodnich. Do czego dokładnie odnosi się problem cyfryzacji w edukacji? Otóż przede wszystkich dotyczy on kwestii dostępności do szerokopasmowego internetu oraz zaawansowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania w placówkach edukacyjnych. Polskie programy związane z cyfryzacją polegają również na szkoleniu nauczycieli i wprowadzaniu elementów programowania do szkół.

Technologia informacyjna i informatyka a wymagania współczesnego świata

Dlaczego cyfryzacja ma tak duże znaczenie dla edukacji? Oczywiście jeden z głównych powodów stanowi fakt, że ułatwia ona nauczanie w szkołach informatyki. W przypadku braku odpowiednich narzędzi efekty edukacyjne są niewystarczające - zwłaszcza gdy kilka osób musi korzystać z jednego komputera, zaś nauczyciel z konieczności przedstawia teoretyczne aspekty pewnego problemu zamiast uczyć realnych umiejętności, które przydadzą się w przyszłości. Trzeba bowiem pamiętać, że kompetencje odnoszące się - w szerokim rozumieniu - do obsługi komputera są dzisiaj wysoko cenione na rynku pracy. Umiejętność korzystania z arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstów czy tworzenia prezentacji i grafik wymagają pracodawcy w wielu branżach.

Ułatwienie przygotowania się do matury z informatyki

Mogąc przygotować się do matury na lekcjach ze wspomnianego przedmiotu, osiągniemy z niej wysokie rezultaty. Dzięki temu wszyscy ci, których interesują studia z nauk ścisłych, łatwiej dostaną się na wymarzone kierunki. Przy tej okazji warto nadmienić, że obecnie informatycy oraz programiści to najbardziej pożądane zawody na rynku pracy, a tym samym ich pensje należą do najwyższych.

Nauczanie przedmiotów ścisłych oraz języków obcych

Pamiętajmy, że dostępność do sprzętu komputerowego jest równie ważna w kontekście nauczania innych przedmiotów niż te, które bezpośrednio dotyczą świata cyfrowego. Fizykom i chemikom odpowiednie oprogramowanie ułatwia wytłumaczenie pewne problemów. Komputery są także bardzo pomocne podczas nauki języka obcego.

Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Realne działanie stanowi program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Na czym on polega? Otóż zgodnie z jego założeniami pod koniec 2020 roku już w 30500 szkołach uczniowie będą mogli korzystać z internetu, którego prędkość wynosić będzie aż 100 Mb/s.