Czy można zmienić szkołę w szóstej klasie?

6 październik 2020

Istnieje wiele powodów, które mogą skłonić dziecko - bądź jego rodziców - do zmiany szkoły podstawowej. Przyczyna podjęcia takiej decyzji może być prozaiczna, np. konieczność przeprowadzenia się z powodu zmiany pracy przez jednego z opiekunów. Niekiedy jednak okazuje się, że pewna placówka edukacyjna zawiodła nasze oczekiwania. Jeżeli nasza córka lub nasz syn niepochlebnie wypowiada się o panującej w szkole atmosferze, warto potraktować tę informację jako sygnał ostrzegawczy i sprawdzić, czy rzeczywiście jej lub jego uwagi znajdują uzasadnienie. W ostatnim czasie wiele osób zdecydowało się też na zmianę szkoły z powodu zmian, jakie przyniosła reforma edukacji. Przykładowo niektóre dzieci dołączały do szkół podstawowych, które zostały utworzone w dotychczasowych gimnazjach, znajdujących się bliżej ich domów. Nic nie stało i nie stoi na przeszkodzie, żeby zdecydować się na ten krok również w szóstej klasie. Przed wprowadzeniem w życie reformy wieńczyła ona naukę w szkołach podstawowych, obecnie uczniowie uczęszczają jednak do nich przez osiem lat, następnie zaś udają się nie do gimnazjum, tylko do jednej ze szkół średnich (liceum, technikum bądź szkoły branżowej).

Jeżeli pragniemy przenieść nasze dziecko do jednej z krakowskich szkół podstawowych, warto zdecydować się na Prywatną Szkołę Podstawową nr 5. Wyróżnia ją znakomita współpraca pedagogów z rodzicami, indywidualne podejście nauczycieli do każdego z uczniów oraz fakt, że placówka zapewnia swoim podopiecznym wsparcie psychologiczne i edukacyjno-terapeutyczne. Do jej zalet należy również szeroka oferta językowa. Dzieci mogą w niej uczyć się angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz francuskiego. W Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 uczniowie z powodzeniem realizują też swoje pasje sportowe. Do wyboru mają m.in. zajęcia z aerobiku, na siłowni czy lekcje tańca.

Warto zaznaczyć, że proces przeniesienia dziecka do innej szkoły podstawowej nie jest zbyt skomplikowany. Po pierwsze, należy odbyć rozmowę z jej dyrektorem. W przypadku jego pozytywnej decyzji konieczne jest uzyskanie dokumentu dotyczącego zmiany szkoły w placówce edukacyjnej, w której naukę pobierał uczeń, oraz dostarczenie go do nowej jednostki. W nowej szkole przedkładamy także arkusz z ocenami. Procedura ta nie różni się w zależności od tego, czy uczeń zmienia szkołę w trakcie roku szkolnego, czy pomiędzy kolejnymi klasami. Rodzice powinni mieć na uwadze fakt, że być może dziecko stanie przed koniecznością nadrobienia pewnych różnic programowych. W Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 nauczyciele w takich przypadkach dbają jednak o to, aby nowa osoba w klasie poradziła sobie z tym zadaniem bez większych trudności.