Dlaczego warto brać udział w konkursach przedmiotowych?

20 listopad 2018

Udział w konkursach przedmiotowych przynosi nam szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala nam rozwinąć nasze umiejętności w dyscyplinie, którą lubimy i w której często przejawiamy wyjątkowe zdolności – niekiedy odkrywamy je w sobie sami, w innych zaś przypadkach pozwalają nam je zauważyć nauczyciele bądź bliskie nam osoby. W ten sposób możemy połączyć – podczas przygotowań do danego konkursu przedmiotowego – przyjemne z pożytecznym, czyli naszą pasję z przyswajaniem nowych wiadomości i umiejętności. Co więcej, jeżeli już na wczesnym etapie edukacji zaczniemy ukierunkowywać się w określonym obszarze naukowym, zaprocentuje nam to również w przyszłości. W dzisiejszych czasach specjalizacja w pewnych dziedzinach (warto zorientować się, w jakich) jest bowiem bardzo mile widziana przez pracodawców. Poza tym opanowanie nadprogramowego materiału, czyli wychodzącego poza podstawę programową, pozwoli nam się lepiej przygotować do podjęcia studiów oraz sprawi, że będziemy odczuwać mniejsze trudności podczas przyszłej nauki do egzaminów. Warto również wiedzieć, że finalistom i laureatom konkursów łatwiej dostać się zarówno do wymarzonych szkół średnich, jak i na wiele kierunków.

Jakie konkursy przedmiotowe mamy do wyboru?

Otóż możemy to sprawdzić na stronie internetowej kuratorium. W roku 2018/2019 krakowskie kuratorium proponuje uczniom szkół podstawowych przystąpienie do konkursu z wiedzy z języka niemieckiego, języka angielskiego, chemii, geografii, biologii, fizyki, historii, matematyki oraz języka polskiego, natomiast gimnazjalistom – z języka francuskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, chemii, geografii, historii, biologii, fizyki, matematyki oraz języka polskiego. Warto wiedzieć, że finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo na listach rankingowych sporządzanych podczas postępowania rekrutacyjnego w technikach, liceach oraz szkołach branżowych. Dotyczy to zarówno gimnazjalistów, jak i absolwentów szkół podstawowych (obecnie brani są oni pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich odrębnie).

Konkurs przedmiotowy składa się z kilku etapów. Zwykle pierwszy z nich odbywa się na poziomie szkoły. Uczestniczą w nim przeważnie uczniowie wytypowani przez nauczycieli. Następnie ma miejsce etap międzyszkolny – w mieście obejmuje on wszystkie szkoły, które znajdują się w obszarze metropolii, natomiast dla regionów wiejskich i miasteczek organizowany jest etap gminny. Najlepsi mierzą się ze sobą w etapie wojewódzkim, następnie zaś – ogólnopolskim. Oczywiście na każdym kolejnym szczeblu konkursu przedmiotowego poziom trudności jest coraz wyższy.