Dlaczego warto wybrać prywatną szkołę podstawową?

20 wrzesień 2019

Jeśli chodzi o edukację dzieci, ich rodzicom zależy przede wszystkim na tym, aby osiągały one dobre rezultaty w swoich szkołach, wszechstronnie rozwijały się i udoskonalały swoje naturalne talenty oraz - co niemniej ważne - aby w danej placówce po prostu dobrze się czuły. Ta ostatnia kwestia ma także duże znaczenie w kontekście efektów kształcenia. Jeżeli nasi podopieczni wracają po lekcjach spokojni, nie zaś zestresowani, łatwiej przychodzi im odrabianie lekcji. Ich zadowolenie z przebiegu zajęć oznacza również, że w samej szkole nie zmagają się oni z żadnymi uciążliwymi trudnościami, a ich socjalizacja przebiega prawidłowo.

Wybór szkoły podstawowej ma także znaczenie z tego powodu, że nauka w niej stanowi przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, którego wyniki stanowią główne kryterium podczas postępowania klasyfikacyjnego do szkół średnich (liceów ogólnokształcących, techników czy szkół branżowych). A zatem pewne decyzje odnoszące się do bardzo młodych osób nie pozostają bez wpływu także na ich dalszą przyszłość. Dlatego właśnie tak ważne jest zrównoważone nauczanie - dbanie przez nauczycieli o to, aby pomagać dzieciom, którym trudniej przychodzą pewne zagadnienia oraz aby dodatkowo rozwijać ich kompetencje w sytuacji, gdy uczniowie przejawiają pewne wyjątkowe zdolności w danej dziedzinie.

Na te wszystkie aspekty rodzice powinni zwracać uwagę przed zapisaniem dziecka do konkretnej szkoły podstawowej. Z pewnością w większym stopniu opisane powyżej kryteria spełniają placówki prywatne, takie jak Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Krakowie - http://www.prywatna-szkola5.pl/.

Warto zaznaczyć, że nasza szkoła realnie współpracuje z rodzicami w zakresie kształcenia uczniów - nauczyciele przekazują im rzetelne informacji na temat funkcjonowania dzieci w szkole i ich rozwoju edukacyjnego. Zajęcia w Prywatnej szkole Podstawowej nr 5 są zindywidualizowane, co oznacza, że dydaktycy wychodzą naprzeciw różnorodnym potrzebom swoich podopiecznych. Kadra pedagogiczna zatrudniona w placówce posiada duże doświadczenie, a realizowane w niej programy nauczania cechują się najwyższymi standardami.

Dodatkowym atutem szkoły jest zapewniana przez nią opieka o charakterze pedagogiczno-psychologicznym i edukacyjno-terapeutycznym, a także pielęgniarskim i wychowawczym. Różnego rodzaju programy - jak profilaktyczny czy wychowawczy - gwarantują optymalny rozwój dzieci. Liczba godzin zajęć obligatoryjnych jest rozszerzona w porównaniu do publicznych szkół podstawowych. W praktyce oznacza to więc lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Co ważne, w ofercie dydaktycznej znajduje się szereg języków obcych do wyboru. Nalezą do nich: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski i włoski.