Edukacja globalna - czym jest i dlaczego warto ją promować

30 czerwiec 2021

Edukacja globalna polega poszerzaniu wiedzy na temat zależności, jakie zachodzą między procesami mającymi miejsce w różnych miejscach na świecie. Jej celem jest ukazanie ich konsekwencji o skali globalnej. Do zadań tego rodzaju kształcenia należy również krzewienie postawy obywatelskiej oraz upowszechnianie wiedzy o relacji między człowiekiem a zjawiskami o charakterze międzynarodowym.

Alternatywne określenia dla edukacji globalnej to edukacja zrównoważonego rozwoju i edukacja rozwojowa. Warto wiedzieć, że stawia nacisk na przedstawienie problemów południowych, mniej rozwiniętych w porównaniu do północnych, krajów (chodzi o państwa tzw. Globalnego Południa, do których zaliczamy Amerykę Południową, Afrykę oraz m.in. Indie, Indonezję czy Meksyk).

Ograniczenie powstawania konfliktów na świecie

Specjaliści z zakresu edukacji globalnej podkreślają fakt, że ma ona na celu upowszechnianie takich wartości jak odwaga oraz twórcze podejście do życia - dzięki nim bowiem możliwe jest rozwijanie myślenia o charakterze globalnym. Polega ono na tym, że działamy zarówno na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz państwa, które nas ukształtowało, jak i w imię powszechnego światowego pokoju. Efektem edukacji globalnej ma być ograniczenie możliwości pojawiania się konfliktów etnicznych czy religijnych. Cechy osoby wychowanej w duchu edukacji globalnej to empatia, skłonność do współpracy ponad podziałami oraz otwartość na dialog.

Prawa człowieka - co zrobić, aby były wcielane w życie?

Edukacja rozwojowa polega ponadto na uświadamianiu ludzi na temat znaczenia praw człowieka. Jak głoszą specjaliści z jej zakresu, aby były one w praktyce respektowane, relacje gospodarcze między państwami muszą opierać się na partnerstwie, nie zaś na niesprawiedliwej konkurencji. Tylko dzięki temu bowiem rozwój ekonomiczny krajów Globalnego Południa będzie mógł być szybszy. Aby poziom życia wzrósł musi być zapewniony globalny pokój. Uświadamianie obywateli w zakresie edukacji globalnej powinno, zdaniem jej zwolenników, należeć do państwa. Warto także wspomnieć, że omawiany tutaj rodzaj kształcenia związany jest także silnie z innym - z edukacją dla pokoju.

Edukacja globalna a polska oświata

W Polsce z pewnymi elementami edukacji globalnej spotykamy się na lekcjach wiedzy społeczeństwa czy historii, chociażby przy okazji omawiania funkcjonowania organizacji międzynarodowych czy różnego rodzaju konfliktów zbrojnych i sposobów radzenia sobie z nimi. W Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 w Krakowie poruszamy te tematy również podczas godzin wychowawczych.

Edukacja globalna - czym jest i dlaczego warto ją promować