Jak nauczyć się tabliczki mnożenia - najciekawsze sposoby

24 lipiec 2020

Uczniowie na początku swojej drogi edukacyjnej stopniowo nabywają wiedzę - zaczynają od podstaw, które następnie pozwolą im zgłębiać bardziej skomplikowane zagadnienia. Czuwający nad nimi nauczyciele kierują się jedną z głównych reguł dydaktycznych - zasadą przystępności. Głosi ona, że każdy człowiek na danym etapie rozwoju, zgodnie ze swoimi naturalnymi predyspozycjami, zdobywa umiejętności oraz uczy się nowych informacji w odpowiednim dla siebie tempie. Część uczniów z czasem będzie wykazywać większe uzdolnienia w zakresie nauk humanistycznych, a część - ścisłych. U niektórych z nich wystąpić będzie mogła również dysleksja, np. dyskalkulia czy dysortografia. Mając na uwadze te wszystkie czynniki, konieczne jest zatem stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dzieci - a zatem należy zadbać o ich motywację, ale również o to, aby nie odczuwały one niepotrzebnej presji. Zaleca się, aby pamiętali o tym także rodzice. Co to oznacza w praktyce? Otóż gdy dzieci uczą się podstaw, powinni oni wykazywać się cierpliwością. Z całą pewnością takim elementarnym zagadnieniem, które trzeba opanować w szkole podstawowej, jest tabliczka mnożenia, czyli umiejętność, która przydaje się przez całe życie - nie tylko na lekcjach z matematyki, fizyki czy chemii, ale również w dorosłości, na studiach, w pracy.

Tabliczka mnożenia - jak to ugryźć?

Istnieje wiele sposobów, które ułatwią przyswojenie tabliczki mnożenia. Jeden z najciekawszych polega na przygotowaniu zapisanych po obu stronach kartoników, na których z jednej strony znajdzie się  działanie, a z drugiej - wynik. Dziecko podaje cyfrę lub liczbę, a następnie odwraca kartonik, żeby sprawdzić, czy dobrze odpowiedziało. Warto zaangażować je już w przygotowanie tego rodzaju fiszek. Samo ich stworzenie stanowi cenną naukę, podczas której przyswoi ono wiele działań. Podobnie jest w przypadku innej metody, która polega na podzieleniu kartki na równe kwadraty oraz umieszczeniu na nich osobno obliczeń oraz wyników - zadaniem dziecka będzie bowiem ich dopasowanie. Najlepiej, jeżeli bloczki te będą kolorowe, co ułatwi mu zapamiętanie działań. Kolejny sposób na opanowanie tabliczki mnożenia stanowi zadawanie dziecku pytań w taki sposób, aby oddziaływały one na jego wyobraźnię. W tym celu każdej cyfrze należy przypisać zwierzę, np. 8 to może być bałwan, a 2 - łabędź (znaki te bowiem rzeczywiście je przypominają). Warto wiedzieć, że zastosowanie barw oraz pobudzanie wyobraźni aktywizuje prawą półkulę mózgu. Natomiast za obliczenia matematyczne odpowiada półkula lewa. Skuteczniej uczymy się wtedy, kiedy wykorzystujemy obie z nich.