Jak przygotować się do egzaminu po ósmej klasie?

14 grudzień 2018

Nowa reforma oświaty nie tylko zmienia strukturę polskiego szkolnictwa (stopniowo likwiduje gimnazja i wprowadza ośmioletnią szkołę podstawową oraz nowe typy szkół średnich), ale również ogranicza liczbę najważniejszych egzaminów, które odbywają się w trakcie naszej edukacji. Właściwie możemy wyróżnić dwa tego rodzaju wydarzenia: egzamin ósmoklasisty oraz egzamin dojrzałości, czyli matura. Jeśli chodzi o ten pierwszy, stanowi on sprawdzian wiedzy uczniów z wszystkich klas szkoły podstawowej. Pierwszy raz przystąpi do niego rocznik 2018/2019. Jest to egzamin obligatoryjny, tzn. obowiązuje on wszystkich uczniów.

Z pewnością pocieszającą wiadomość dla ósmoklasistów może stanowić fakt, że nie istnieje żaden minimalny próg punktowy, który musi zostać przekroczony, aby osoba przystępująca do testu zdała. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wyniki z tego sprawdzianu (obok ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów ustalanych przez dyrekcję szkoły, do której zdajemy oraz specjalnych osiągnięć i wyróżnienia na świadectwie) brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Egzamin, o którym tutaj jest mowa, ma formę pisemną. W latach 2019-2021 sprawdzane będą podczas niego umiejętności oraz wiedza z zakresu trzech przedmiotów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Jeśli chodzi o ten ostatni, do wyboru będziemy mieć angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski i ukraiński.

Jak powinniśmy przygotowywać się do egzaminu, aby osiągnąć wymarzony rezultat oraz zdać do szkoły średniej, na której nam zależy? Otóż przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby nie uczyć się tuż przed omawianym tutaj sprawdzianem, ale naukę rozłożyć na lata. Sporządźmy harmonogram, w którym ustalimy, w jakich dniach tygodniach będziemy poświęcać czas na przyswajanie wiedzy pod kątem egzaminu i na powtarzanie materiałów z wcześniejszych lat. Jednocześnie starannie przygotowujmy się do codziennych zajęć, gdyż wiedza z nich będzie oczywiście również sprawdzona podczas testu organizowanego na zakończenie szkoły podstawowej.

Bardzo dobrym pomysłem jest także wykorzystanie pewnych mnemotechnik, tzn. technik skutecznego zapamiętywania. Jeden z jej najciekawszych przykładów stanowią mind mapy, czyli mapy myśli. W jaki sposób je wykonujemy? Pośrodku kartki papieru zapisujemy temat, od którego „odgałęziamy” kolejne punkty, które się z nim łączą. Powinny one mieć formę grafik, symboli, postaci, przedmiotów czy nawet zwierząt, które kojarzą nam się z poszczególnymi wiadomościami. Przy czym pamiętajmy, że im bardziej kolorowe, niecodzienne i niebanalne będą nasze przedstawienia, tym lepiej zapadną nam w pamięć.