Jakie umiejętności rozwija praca w grupach w szkole podstawowej?

11 grudzień 2020

Szkoła z jednej strony jest miejscem, w którym zdobywamy wiedzę, a z drugiej - odgrywa dużą rolę w życiu uczniów ze względu na jej społeczny charakter, stanowiąc jeden z głównych elementów socjalizacji najmłodszych (niezbędny dla rozwoju dzieci). Oba te cele są bardzo ważne w kontekście edukacji. Jeśli chodzi o drugi ze wspomnianych aspektów, także nauczyciele inicjują i wspierają kontakty między uczniami. Zwracają oni również uwagę na osoby, które adaptują się do życia szkolnego i klasowego wolniej i wspomagają je poprzez rozmowę czy skierowanie na konsultacje z psychologiem. Oczywiście w największym stopniu za socjalizację uczniów odpowiadają wychowawcy, organizujący wycieczki i różnego rodzaju wydarzenia towarzyskie i kulturalne. Warto jednak również wiedzieć, że także nauczyciele poszczególnych przedmiotów w pewnym stopniu stymulują integrację pomiędzy uczniami. W jaki sposób? Do tego celu służy chociażby praca w grupach.

Zalety pracy w grupach

Do zalet owej metody dydaktycznej należy fakt, że po pierwsze - pozwala w sposób przyjemny, interesujący i kreatywny nauczyć się nowych informacji, po drugie - rozwija wśród uczniów tzw. umiejętności miękkie, w tym szczególnie te o charakterze interpersonalnym. Można wyróżnić szereg rodzajów pracy grupowej, w tym m.in. dramę, dyskusję, wspólne przygotowywanie różnego rodzaju projektów.

Współpraca z innymi

Współpracując w zespole z innymi uczniami, wymieniamy ze sobą informacje i argumenty oraz często korzystamy ze zróżnicowanych materiałów, co usprawnia proces zapamiętywania, ponieważ sprawia, że jest on dynamiczny. Poprzez rozmowę łatwiej i szybciej się uczymy, a zarazem doskonalimy nasze inne kompetencje, takie jak umiejętność współpracy i dobrej komunikacji czy zdolność formułowania jasnych i zrozumiałych wypowiedzi. Żeby bowiem efekty wspólnej pracy były dobrze ocenione przez nauczyciela, uczniowie muszą porozumieć się ze sobą na temat wspólnych działań. To wymaga od nich podjęcia decyzji, komu przydzielić konkretne zadania oraz jak to zrobić, aby wykonać je należycie. Tym samym uczniowie kształcą w sobie umiejętność organizacji pracy, która przyda im się zarówno na kolejnych etapach edukacji, jak i na studiach czy w dorosłym życiu.

Wielozadaniowość

Jeżeli nauczyciel zlecił nam przygotowanie wspólnie pewnej inscenizacji czy innego rodzaju projektu, często musimy podjąć się wielu aktywności jednocześnie, co oznacza, że w ten sposób uczymy się również wielozadaniowości, czyli tzw. multitaskingu. Warto wiedzieć, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo ceniona cecha. Współpracując ze sobą, rozwijamy także naszą empatię i umiejętność zawierania kompromisu.