Liceum ogólnokształcące w nowej reformie edukacji

14 maj 2018

Nowa reforma edukacji wprowadza szereg zmian. Jedną z nich stanowi wygaszenie gimnazjów oraz pojawienie się ośmioletniej szkoły podstawowej i kilku rodzajów szkół średnich, takich jak między innymi pięcioletnie technikum, trzyletnia szkoła zawodowa pierwszego stopnia i dwuletnia drugiego stopnia oraz czteroletnie liceum ogólnokształcące. Jeśli chodzi o szkoły średnie, nowa podstawa programowa dla nich będzie obowiązywać od roku 2019/2020. W liceum ogólnokształcącym liczba obligatoryjnych zajęć wynosić będzie 123 godzin. Warto wiedzieć, że wcześniej w liceum trzyletnim uczniowie uczęszczali na lekcje w wymiarze 91 godzin, a w ostatniej klasie gimnazjum – w wymiarze 31 godzin. W sumie były to 122 godziny.

Jakie zmiany przyniesie nowa podstawa programowa?

Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej nauczyciele będą w większym stopniu rozwijać wśród licealistów kompetencje kluczowe (czyli te, które ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie czy znalezienie zatrudnienia). Uczniowie będą również przez cały okres tego etapu edukacyjnego uczęszczać na lekcje historii. Rozszerzą swoje umiejętności z obszaru technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Zwiększony zostanie także nacisk na kształcenie w zakresie przedsiębiorczości.

Licealiści będą ponadto kontynuować naukę chemii, fizyki, biologii i geografii, która rozpocznie się już na wcześniejszym, drugim etapie edukacyjnym. Przywrócony zostanie spiralny – inaczej przyrostowy – tryb nauczania. Co to oznacza? Otóż wiedza z poszczególnych dyscyplin będzie cyklicznie powtarzana i utrwalana w kolejnych klasach i szkołach. Będzie także możliwość przyswajania jej na poziomie rozszerzonym.

Nowa siatka godzinowa

W liceach ogólnokształcących dla młodzieży do wyboru będzie od dwóch do trzech przedmiotów z zakresu rozszerzonego. Odbywać się będzie więcej lekcji z chemii, biologii, geografii, fizyki i historii. Z tego powodu zlikwidowane zostaną przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz przyroda. Rozszerzona wiedza o społeczeństwie będzie realizowana w większym wymiarze, wynoszącym osiem godzin w ciągu tygodnia. Ponadto na poziomie rozszerzonym uczniowie będą uczestniczyć w sześciu lekcjach geografii, fizyki, biologii, chemii, matematyki, informatyki, języka obcego nowożytnego albo historii (zależnie od tego, na jaką dyscyplinę się zdecydują). W gestii dyrektora będzie leżało ustalenie – po konsultacji z licealistami – listy przedmiotów uzupełniających, w skład których mogą wchodzić np. zajęcia o charakterze artystycznym czy ekonomicznym.

Poza tym w pierwszej klasie LO odbywać się będą lekcje z jednego z wybranych przez dyrektora przedmiotów: plastyki, muzyki albo filozofii. Dyrektor będzie mieć także możliwość zwiększenia liczby godzin dla przedmiotów z zakresu rozszerzonego.