Mówimy własnym głosem - jak wspierać uczniów w rozwoju ich planów na przyszłość?

18 marzec 2021

Uczniowie w szkołach zdobywają wszechstronne wykształcenie. Poznają wiadomości zarówno z dyscyplin humanistycznych, jak i ścisłych, uczęszczają z jednej strony na lekcje o charakterze wykładowym i ćwiczeniowym, a z drugiej - na zajęcia sportowe z wychowania fizycznego, dzięki czemu ich rozwój można określić jako zrównoważony.

W każdej placówce obowiązuje podstawa programowa, która precyzuje pewien kanon wiedzy przekazywanej wszystkim uczniom. Posiadając ogólny zasób informacji, na jego podstawie - a także w zależności od własnych preferencji, doświadczeń, osobowości - uczniowie budują własny sposób patrzenia na świat. Zadaniem szkoły jest wspomaganie ich także w tym zakresie.

Uczniowie a podejmowanie kluczowych decyzji

Wielu uczniów samodzielnie podejmuje wybory. W zależności od tego, jakie zainteresowania naukowe, artystyczne czy sportowe chcą rozwijać, zapisują się do kół czy wyrażają chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Wystarczy jedynie, że nauczyciel czy rodzice wskażą im, że są tego rodzaju możliwości. Często impuls, który wzbudza w młodej osobie zainteresowanie daną dziedziną, pojawia się właśnie na lekcji. Zdarza się również, że w pewnym momencie samodzielnie zdaje ona sobie sprawę z tego, że przejawia pewne szczególne zdolności w określonej dyscyplinie - a następnie postanawia je pogłębiać.

Rola nauczyciela w rozwijaniu zainteresowań

Nie zawsze jednak tak jest. Ze względu na nieśmiałość czy niską samoocenę nie wszyscy - przynajmniej z początku - przejawiają aktywność w obszarach, w których świetnie by się odnaleźli. Rola nauczycieli z poszczególnych przedmiotów polega również na tym, żeby odkrywać wśród dzieci ich talenty. Kolejnym krokiem, jaki powinien podjąć dydaktyk, może być zaproponowanie uczniowi indywidualnych konsultacji oraz zachęcanie go do brania udziału w konkursach przedmiotowych czy olimpiadach (warto wiedzieć, że ich laureaci umieszczani są na pierwszych miejscach list rankingowych tworzonych przy rekrutacji do szkół średnich czy na studia). 

Określenie na wczesnym etapie edukacji, w jakich dyscyplinach jesteśmy dobrzy, pozwala nam snuć plany związane ze studiami oraz z zawodem, który będziemy wykonywać. Uczniom, którzy się w tych kwestiach wahają, zaleca się udział w testach psychologicznych, na podstawie których dopasowane zostaną pewne możliwości w zakresie ich dalszego kształcenia. Od nich zależeć będzie to, którą z proponowanych dróg ostatecznie podążą. 

Nie bez znaczenia jest również wybór szkoły, w której dziecko będzie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Dobrym pomysłem jest zapisanie go do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie. Słynie ona z indywidualnego podejścia do każdego z uczniów, również ze wspomnianego perspektywicznego patrzenia na zainteresowania uczniów.