Plastyka i muzyka - czy te przedmioty są potrzebne?

26 sierpień 2019

Wśród wielu z nas krąży przekonanie, że przedmioty szkolne, takie jak muzyka czy plastyka, wymagają specjalnego talentu, że są warunkowane przez wrodzone zdolności i na ich podstawie nauczyciele w szkole wystawiają oceny. Niektórym osobom może wydawać się to w pewnym sensie niesprawiedliwe, jako że nie wszystkie dzieci mają równe predyspozycje. Muzyka i plastyka to bez wątpienia przedmioty najbardziej twórcze, a co za tym idzie - wystawianie ocen może rodzić obawy nieobiektywności. W rzeczywistości jednak okazuje się, że niemal wszystko zależy od podejścia pedagogów i ich współpracy z uczniami. Obecnie twierdzi się, że “talent” jest składową regularnego doskonalenia się i zdobywania wiedzy oraz umiejętności, nie zaś “darem”.

Dlaczego warto uczyć się muzyki i plastyki? Co dzięki nim zyskujemy?

Zadaniem zarówno muzyki, jak i plastyki jest przede wszystkim rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów. Program nauczania, poza zajęciami czysto praktycznymi, zawiera również różnorodne informacje dotyczące historii zarówno sztuki, jak i muzyki. Są to więc przedmioty adresowane do wszystkich uczniów, niezależnie od ich początkowego poziomu i umiejętności. Zdobywanie wiedzy z zakresu sztuk pięknych stymuluje wielostronny i harmonijny rozwój uczniów, wpływa na kształtowanie osobowości i zainteresowania kulturą. Duże znaczenie w nauczaniu ma równowaga pomiędzy przekazywaniem wiedzy teoretycznej a ćwiczeniami. Nauczyciele wspomnianych przedmiotów zwracają szczególną uwagę uczniów na to, jak wiele przyjemności i korzyści dla rozwoju emocjonalnego daje obcowanie ze sztuką. Uświadamiają im oni, jaki wpływ mają te przedmioty na naszą świadomość kulturową.

Jakie korzyści przynosi nam doskonalenie własnych umiejętności w zakresie plastyki?

Nauczanie plastyki rozwija myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię twórczą, przydatne w każdej dziedzinie życia. Uczniowie, poprzez sztukę, wyrażają nie tylko własne emocje czy odczucia, ale także uczą się samodyscypliny i cierpliwości w trakcie tworzenia swoich prac. Pedagodzy urozmaicają zajęcia poprzez takie działania jak lekcje w galeriach czy muzeach, warsztaty plenerowe lub spotkania z artystami.

Zalety zajęć z muzyki

W nauczaniu muzyki również kładzie się nacisk na rozwijanie wrażliwości i kreatywności. Uzupełnieniem dla lekcji może być zapisanie ucznia przez rodziców do zespołu muzycznego. To pozwoli mu rozwinąć jego indywidualne uzdolnienia, które następnie będzie mógł zaprezentować w szkole poprzez udział w koncertach i przedstawieniach.