Prywatne Gimnazjum nr 5

Projekt edukacyjny

„Nie takie bryły straszne, jak je malują”

Projekt edukacyjny realizowany był w klasie II i III gimnazjum. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły 5 – 6 osobowe. Problem, jaki został postawiony dotyczył tego, jak pomóc koleżankom i kolegom nauczyć się stereometrii, z którą tak wielu ma problem. 

Nasze główne cele to:

  • poznanie wielościanów i ich rodzajów;
  • ustalenie, gdzie wiedzę o wielościanach można wykorzystać w praktyce;
  • stworzenie pomocy naukowych.

Przygoda z projektem zaczęła się w lutym od lekcji, na której zapoznano uczniów z metodą projektu, utworzono trzy zespoły zadaniowe, ustalono zasady pracy i zawarto kontrakty między uczniami i nauczycielem. Każdemu uczniowi przydzielono również zadanie, które przede wszystkim polegało na zbieraniu i opracowywaniu informacji związanych z tematem projektu.

 

Zajęcia w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

W ramach projektu edukacyjnego uczniowie klasy II i III, wraz z koleżankami i kolegami z klasy I, byli na zajęciach muzealnych „Budowanie wielościanów” w Collegium Maius, gdzie samodzielnie mogli tworzyć różne rodzaje brył i poznali wzór Eulera, czyli związek między liczbą ścian, wierzchołków i krawędzi w dowolnym wielościanie wypukłym.

Następnie cała grupa wybrała się na wystawę interaktywną „Wszystko… jest liczbą”, która ukazuje, że matematyka towarzyszy nam we wszystkich aspektach życia. Uczniowie mogli przeprowadzić dowód na twierdzenie Pitagorasa, dowiedzieć się czym jest trójkąt Pascala, a czym trójkąt Sierpińskiego, co to są fraktale i grafy. Zmierzyć się z układankami matematycznymi i kwadratami magicznymi, a także ułożyć matematyczne puzzle. Poznali też przyrządy sprzed epoki komputera: abak, arytmometr, liczydło, suwak logarytmiczny. Mogli też obejrzeć cyrkiel proporcjonalny służący do przeliczania wymiarów na zasadzie proporcji oraz teodolit do pomiarów geodezyjnych.

 

 

 

Warsztaty Matematyczne

Na koniec uczniowie udali się do szkoły na warsztaty matematyczne, na których poznali różne sposoby tworzenia modeli wielościanów. Dzięki temu mogli stworzyć własne modele brył wykonując je metodą origami, bądź sklejając je z odpowiednich siatek. Modele, które wykonali będą służyć ich koleżankom i kolegom jako pomoce naukowe.

Na kolejnych zajęciach w ramach projektu edukacyjnego uczniowie uczyli się, jak stworzyć prezentację multimedialną, a następnie każdy zespół miał przygotować prezentację na inny temat.

Zespół nr 1 miał za zadanie przygotować wprowadzenie w świat wielościanów. Uczniowie omówili w swojej prezentacji definicje i podstawowe własności graniastosłupów, ostrosłupów i wielościanów gwiaździstych.

Zespół nr 2 przygotował informacje o zastosowaniach stereometrii w architekturze. Uczniowie przygotowali też dwa zadania ukazujące, jak można wykorzystać ją w życiu codziennym.

Zespół nr 3 natomiast zajął się powiązaniami między bryłami platońskimi, a układem słonecznym. Uczniów zainteresowały obserwacje Keplera, które wiążą sfery planet z wielościanami foremnymi.

Na koniec uczniowie zaprezentowali projekt edukacyjny organizując wystawę modeli brył i przedstawiając swoje prezentacje multimedialne koleżankom i kolegom ze szkoły, a także nauczycielom.