Prywatne Gimnazjum nr 5

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny – obowiązkowe zadanie otwarte do wykonania przez uczniów w wieku nastoletnim. Jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum w Polsce. Celem takich projektów jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie. Nad realizacją projektu czuwa jeden z nauczycieli placówki, będący jednocześnie jego opiekunem. 

 

STRUKTURA PROJEKTU 

W metodzie projektów możemy wyróżnić określone etapy: 

1. Wybór tematu, zagadnienia; 

2. Określenie celów projektu; 

3. Zawarcie kontraktu; 

4. Opracowanie planu projektu i harmonogramu działań; 

5. Realizacja projektu; 

6. Prezentacja projektu; 

7. Ocena projektu.