Co oznacza nauczanie zindywidualizowane w prywatnych szkołach podstawowych?

7 styczeń 2020

We wszystkich szkołach podstawowych w Polsce nauczyciele przekazują uczniom wiedzę opartą na tych samych wytycznych, które znajdziemy w opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawie programowej. Rzecz jasna, mają prawo rozszerzać zakres nauczanych wiadomości zgodnie z własnym przekonaniem w odniesieniu do tego, co powinno być uzupełnione wobec wspomnianej podstawy - chodzi na przykład o pewne uwarunkowania lokalne. W przypadku historii, języka polskiego, geografii czy biologii często bowiem można w okolicy szkoły znaleźć miejsca, o których warto wspomnieć w kontekście tematyki danych zajęć. Tym niemniej zarówno w szkołach prywatnych, jak i publicznych główna część treści nauczania jest identyczna. Oznacza to więc, że przed uczniami  stawiane są podobne wymagania. Mogą oni być pewni, że niezależnie od miejsca, w którym się uczą, rozwijają kompetencje w oparciu o te same zalecenia MEN. Zdobyte umiejętności następnie sprawdzane są w ramach ogólnopolskiego egzaminu zwanego testem ósmoklasisty. Warto jednak pamiętać o tym, że prywatne szkoły podstawowe posiadają pewne przewagi nad swoimi odpowiednikami publicznymi. Jednym z nich jest chociażby nauczanie zindywidualizowane.

Na czym w praktyce polega nauczanie o charakterze zindywidualizowanym?

Podejście to stanowi jeden z atutów krakowskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5. W jaki sposób powinniśmy je rozumieć? Otóż trzeba zaznaczyć fakt, że każdy spośród uczniów rozwija się w inny sposób i wymaga tym samym odmiennego traktowania. Nauczyciele powinni więc uwzględniać w swoim nauczaniu ową różnorodność swoich podopiecznych, kierując się tzw. zasadą przystępności, polegającą na dostosowywaniu poziomu trudności zadań do indywidualnych możliwości uczniów. W tym kontekście duże znaczenie ma świadomość tego, że każdy z nas przyswaja wiadomości i nabywa poszczególne umiejętności w różnym tempie, przy czym sama szybkość uczenia się wcale nie musi być równoznaczna z tym, że w przyszłości uczeń będzie przejawiał trudności bądź nadzwyczajne uzdolnienia w danej dyscyplinie naukowej - choć może to, obok innych czynników, niekiedy stanowić pewną wskazówkę. Zaletą zindywidualizowanego nauczania jest właśnie to, że nauczyciel w efektywny sposób wspomaga tych, którzy potrzebują więcej czasu bądź też dodatkowych wyjaśnień w odniesieniu do określonego materiału. Trzeba jednak zaznaczyć, że na podstawie swoich obserwacji potrafi on również określić, którzy uczniowie są szczególnie utalentowani z pewnej dziedziny. Dzięki temu może ich na przykład ukierunkować pod kątem konkursu przedmiotowego albo olimpiady.