Prywatne Gimnazjum nr 5

O szkole

Prywatne Gimnazjum nr 5 w Krakowie powstało jako odpowiedź na potrzeby rodziców, których dzieci uczęszczały do III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, a ich rodzeństwo kończyło szkołę podstawową.

Od 1 września 2017 roku będziemy działać jako Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5.

 

Od początku celem Prywatnego Gimnazjum nr 5 jest świadome, profesjonalne i zindywidualizowane kształcenie młodego człowieka, który posiada szerokie zainteresowania i zdolności, wymagające dalszego rozwoju lub też ich odkrycia. Nad tym procesem czuwa bardzo starannie dobrane grono pedagogiczne o dużym doświadczeniu, entuzjazmie i pomysłowości w wykonywaniu swojej pracy.W najlepszych gimnazjach w Krakowie zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia właściwe kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym i pełną indywidualizację nauczania. Właśnie w taki sposób prowadzone są lekcje w Prywatnym Gimnazjum nr 5.

Na dobre samopoczucie uczniów i efektywność nauczania wpływa serdeczna i rodzinna atmosfera. Sprzyja ona właściwemu rozwojowi emocjonalnemu i intelektualnemu. Zarówno twórcy Gimnazjum, jak i całe grono pedagogiczne, zdają sobie sprawę, że sukces edukacyjny i wychowawczy można osiągnąć tylko wówczas, gdy dba się o zaangażowanie w to wszystkich tych, którzy mają wpływ na rozwój dzieci znajdujących się w wieku gimnazjalnym. Dbałość o współpracę nauczycieli z rodzicami jest jednym z atutów procesu dydaktycznego Prywatnego Gimnazjum nr 5.

Lekcje odbywają się w trybie jednozmianowym, aby dzieci swobodnie mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę, czy potrzebujących pomocy, organizowane są zajęcia indywidualne. Gimnazjum pośród innych szkół w Krakowie wyróżnia szczególna troska o zapewnienie każdemu uczniowi, jak najlepszych warunków kształcenia.

Niezwykłą wagę w Prywatnym Gimnazjum nr 5 przywiązuje się do respektowania i wprowadzania w życie wytycznych z opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno - pedagogicznych. Na ich podstawie tworzy się dostosowania wymagań edukacyjnych, ustala metody pracy z danymi uczniami, czy tworzy zajęcia dodatkowe. Poza tym Gimnazjum dba o profesjonalną opiekę psychologiczno - pedagogiczną, wspierającą uczniów w nauce, nauczycieli w procesie edukacji a rodziców w budowaniu właściwych relacji ze swoim dzieckiem.

Dbałość szkoły o wszelkie aspekty edukacyjno-wychowawcze powoduje, że jej absolwenci bez problemów zdają egzamin gimnazjalny, dostają się do wybranych szkół, a często kontynuują naukę w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym.

Zapraszamy wszystkich uczniów do rekrutacji do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5!

Jesteśmy przekonani, że szczytne tradycje i osiągnięcia edukacyjne Prywatnego Gimnazjum nr 5 będą nadal rozwijane i spełnią oczekiwania wszystkich przyszłych uczniów i rodziców.