Prywatne Gimnazjum nr 5

Blog

Kumulacja roczników - czy należy jej się obawiać?

15 luty 2019

Wprowadzenie reformy edukacji w dużym stopniu zmieniło kształt polskiego szkolnictwa. W związku z tym pojawiło się wiele pytań dotyczących możliwych nieprzewidzianych konsekwencji spowodowanych jej przyjęciem, takich jak chociażby kumulacja roczników.

Czytaj całość

Jak wygląda rekrutacja do szkół średnich po reformie edukacji?

18 styczeń 2019

Ze względu na fakt, że wprowadzona została reforma edukacji, która zasadniczo przemodelowała strukturę polskiego szkolnictwa, powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób odbywać się będzie teraz rekrutacja do szkół średnich.

Czytaj całość

Jak przygotować się do egzaminu po ósmej klasie?

14 grudzień 2018

Nowa reforma oświaty nie tylko zmienia strukturę polskiego szkolnictwa (stopniowo likwiduje gimnazja i wprowadza ośmioletnią szkołę podstawową oraz nowe typy szkół średnich), ale również ogranicza liczbę najważniejszych egzaminów, które odbywają się w trakcie naszej edukacji.

Czytaj całość

Dlaczego warto brać udział w konkursach przedmiotowych?

20 listopad 2018

Udział w konkursach przedmiotowych przynosi nam szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala nam rozwinąć nasze umiejętności w dyscyplinie, którą lubimy i w której często przejawiamy wyjątkowe zdolności – niekiedy odkrywamy je w sobie sami, w innych zaś przypadkach pozwalają nam je zauważyć nauczyciele bądź bliskie nam osoby.

Czytaj całość

Czym jest II etap edukacyjny?

18 październik 2018

Nowa reforma edukacji w dużym stopniu zmienia strukturę polskiego szkolnictwa. Przede wszystkim przestaną funkcjonować gimnazja, pojawiła się natomiast ośmioletnia szkoła podstawowa oraz szereg nowych szkół średnich (czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia szkoła zawodowa pierwszego stopnia oraz dwuletnia - drugiego stopnia).

Czytaj całość

Jak umiejętnie korzystać ze źródeł edukacji?

10 wrzesień 2018

Do najbardziej klasycznych źródeł, z których czerpiemy wiedzę, należą podręczniki szkolne wraz z ćwiczeniami, encyklopedie, leksykony, różnego typu kompendia oraz opracowania naukowe (monografie, biografie, prace doktorskie etc). 

Czytaj całość

Zalety trybu jednozmianowego w szkole

6 sierpień 2018

W polskich szkołach lekcje odbywają się zwykle w jednym z dwóch trybów: jednozmianowym albo dwuzmianowym. Z całą pewnością pierwsze ze wspomnianych rozwiązań posiada więcej zalet.

Czytaj całość

Języki obce w siódmej i ósmej klasie

25 lipiec 2018

Pierwszy język obcy nowożytny – czyli standardowo angielski – nauczany jest w szkole podstawowej w klasach od czwartej do ósmej w wymiarze trzech godzin tygodniowo.

Czytaj całość

Obowiązek szkolny a obowiązek nauki po reformie edukacji

29 maj 2018

Istnieją w Polsce dwa obowiązki edukacyjne: obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki. Czym one różnią się między sobą? Ten pierwszy określamy jako wymóg uczestniczenia w procesie powszechnego kształcenia, który trwa do pewnego, ustalonego przez prawo, roku życia albo do ukończenia danego etapu edukacyjnego.

Czytaj całość
pokaż więcej wpisów