Prywatne Gimnazjum nr 5

Jak pomóc uczniom wrócić do nauczania stacjonarnego?

Aktualności 15 wrzesień 2022


Kształcenie zdalne dało uczniom dużo swobody, wolnego czasu, ale nauczyło również samodzielności, samowystarczalności. Nie ma wątpliwości co do tego, że powrót do szkół na zajęcia stacjonarne jest wyzwaniem zarówno dla dzieci, jak i rodziców oraz nauczycieli. 

Dowiedz się więcej

3


sierpnia

rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice,

jeżeli planujecie Państwo zmianę szkoły w roku szkolnym 2022/2023 w przypadku klasy siódmej lub ósmej i  nadal jesteście niezdecydowani w kwestii jej wyboru zapraszamy do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5  w Krakowie. Wiemy, że wybór szkoły - a szczególnie jej zmiana - jest trudny. Wiemy, że obawiacie się Państwo, jak będzie wyglądać dalsza nauka. Decydując się na edukację w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 będziecie mieli Państwo pewność nie tylko jej wysokiego poziomu, ale też gwarancję, że niezależnie od formy edukacji Wasze dziecko uzyska staranną wiedzę, pomoc i wsparcie we wszystkich problemach z nią związanych, poczucie bezpieczeństwa i pełnej akceptacji.  

Wybierzcie Państwo Prywatną Szkołę Podstawową nr 5 w Krakowie a przekonacie się, jak nauka może stać się pasją, przyjemnością i drogą pełnego rozwoju Waszego ukochanego dziecka.

O szkole


Nauka w szkole podstawowej to niezwykle ważny etap w życiu każdego młodego człowieka, bowiem w tym czasie zaczyna on podejmować pierwsze istotne decyzje.
Wpływa ona na dalszą edukację, a w przyszłości na świadome działanie i satysfakcjonujące życie zawodowe. Istotne jest zatem, aby wybór przyszłej szkoły motywowany był troską o przyszłość dziecka. Decydując się na daną szkołę podstawową w Krakowie, powinniśmy jednocześnie mieć na uwadze przyjazną i twórczą atmosferę, co - oprócz najlepszych warunków do nauki i możliwości wszechstronnego
rozwoju - zapewnia właśnie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5. Doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeb dzieci i ich rodziców, dlatego wraz z wybitnym gronem nauczycieli tworzymy najlepszą szkołę podstawową w Krakowie, w którym każdy uczeń może poczuć się wyjątkowo.
Mamy doświadczenie, gdyż od 1 września 2017 roku szczytne tradycje Prywatnego Gimnazjum nr 5 w Krakowie rozwijamy w ramach Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5.

 

Warto wiedzieć: nasza szkoła organizuje zdalną rekrutację na rok szkolny 2020/2021! Mając na uwadze obostrzenia rządowe oraz bezpieczeństwo wszystkich aktualnych i przyszłych członków naszej społeczności, zadbaliśmy o możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym bez wychodzenia z domu. W kontakcie telefonicznym z naszą szkołą można zdobyć wszystkie potrzebne informacje i zgłosić chęć uczestniczenia dziecka w rekrutacji. Udzielamy też wszelkich potrzebnych instrukcji, jak krok po kroku z kandydata stać się uczniem naszej szkoły, począwszy od podpisania z nami stosownej umowy po skorzystanie z rekrutacji online w systemie Omikron. Przydatne dane kontaktowe można znaleźć na stronie: Rekrutacja.

Zapewniamy najwyższy poziom nauki dzięki sta  rannie dobranej kadrze pedagogów z dużym doświadczeniem, cechującej się entuzjazmem w pracy z młodzieżą, niezwykłą aktywnością i pomysłowością w metodach nauczania.

Gwarantujemy edukację i naukę na najwyższym poziomie, wypracowanym w wyniku wieloletnich doświadczeń i przemyśleń wszystkich tworzących Prywatną Szkołę Podstawową nr 5 w oparciu o starannie dobrane programy nauczania. 

Zapewniamy profesjonalną indywidualizację nauczania w przypadku zarówno szczególnie uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce uczniów.

Zapewniamy wszystkim swoim uczniom profesjonalną i rozbudowaną opiekę psychologiczno – pedagogiczną i edukacyjno – terapeutyczną, realizację ambitnego programu wychowawczo - profilaktycznego, rzetelną opiekę wychowawczą, psychologiczną i pielęgniarską.

Gwarantujemy rozszerzoną ilość godzin przedmiotów obowiązkowych, dostosowaną do potrzeb danej klasy, gdyż jednym z priorytetów szkoły jest bardzo dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty każdego ucznia.

Zapewniamy możliwość opanowania na bardzo wysokim poziomie języków obcych (języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego), z których zajęcia prowadzone są w małych grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów.

Dbamy o rozwój bardzo potrzebnych uczniom we współczesnym świecie umiejętności związanych z technologią informatyczną dzięki pracy w bardzo dobrze wyposażonej pracowni. 

Tworzymy ofertę zajęć fakultatywnych i dodatkowych, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów a także oczekiwaniami ich rodziców.

Zapewniamy uczniom urozmaicone zajęcia sportowe, zgodne z ich oczekiwaniami (między innymi siłownia, aerobik, siatkówka, koszykówka, nauka tańca). 

Dbamy o wszechstronny rozwój kulturalny i artystyczny uczniów, czemu służą częste wizyty w krakowskich instytucjach kultury, jak również rozbudowana oferta zajęć artystycznych. 

Aktywnie współpracujemy z rodzicami, gwarantując pełną i systematyczną informację o postępach dziecka w nauce, jak również wszechstronną pomoc wychowawczo – pedagogiczną

Absolwenci Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie mają zapewnioną możliwość kontynuacji nauki w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym.. 

Zapraszamy! Najlepsza szkoła podstawowa w Krakowie czeka na Twoje dziecko! Pamiętaj! Nie każda szkoła podstawowa w Krakowie może poszczycić się tak rozbudowaną ofertą edukacyjną!