Prywatne Gimnazjum nr 5

O szkole

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Krakowie działa od 1 września 2017 roku, kontynuując tradycje Prywatnego Gimnazjum nr 5, które od początku swojego istnienia dbało o wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój każdego swojego ucznia.

 

 

 

Od początku celem naszej instytucji jest świadome, profesjonalne i zindywidualizowane kształcenie młodego człowieka, który posiada szerokie zainteresowania i zdolności, wymagające dalszego rozwoju lub też ich odkrycia. Nad tym procesem czuwa bardzo starannie dobrane grono pedagogiczne o dużym doświadczeniu, entuzjazmie i pomysłowości w wykonywaniu swojej pracy. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia właściwe kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym i pełną indywidualizację nauczania. 

Na dobre samopoczucie uczniów i efektywność nauczania wpływa serdeczna i rodzinna atmosfera. Sprzyja ona właściwemu rozwojowi emocjonalnemu i intelektualnemu. Zarówno twórcy Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5, jak i całe grono pedagogiczne, zdają sobie sprawę, że sukces edukacyjny i wychowawczy można osiągnąć tylko wówczas, gdy dba się o zaangażowanie w to wszystkich tych, którzy mają wpływ na rozwój dzieci. Dbałość o współpracę nauczycieli z rodzicami jest jednym z atutów procesu dydaktyczno - wychowawczego naszej SP.

Co jeszcze wyróżnia naszą szkołę podstawową wśród innych szkół prywatnych w Krakowie? Przede wszystkim szczególna troska o zapewnienie każdemu uczniowi, jak najlepszych warunków kształcenia. Lekcje odbywają się w trybie jednozmianowym, aby dzieci swobodnie mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę, czy potrzebujących pomocy, organizowane są zajęcia indywidualne.

Niezwykłą wagę w przywiązujemy do respektowania i wprowadzania w życie wytycznych z opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno - pedagogicznych. Na ich podstawie tworzy się dostosowania wymagań edukacyjnych, ustala metody pracy z danymi uczniami, czy tworzy zajęcia dodatkowe. Poza tym szkoła dba o profesjonalną opiekę psychologiczno - pedagogiczną, wspierającą uczniów w nauce, nauczycieli w procesie edukacji a rodziców w budowaniu właściwych relacji ze swoim dzieckiem.

Dbałość szkoły o wszelkie aspekty edukacyjno-wychowawcze powoduje, że jej absolwenci bez problemów zdają egzamin ósmoklasisty, dostają się do wybranych szkół, a często kontynuują naukę w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym.

Wszystkich, którzy szukają w Krakowie niepublicznej szkoły podstawowej, zapraszamy do wzięcia udziału w do rekrutacji do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5! Jesteśmy przekonani, że szczytne tradycje i osiągnięcia edukacyjne prowadzonego przez nas wcześniej gimnazjum  są nadal rozwijane i spełnią oczekiwania wszystkich przyszłych uczniów i rodziców.