Czy myślenia matematycznego można się nauczyć?

25 czerwiec 2020

Myślenie matematyczne przydaje się w bardzo wielu sytuacjach - zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Dlatego warto rozwijać je już od najmłodszych lat.

Nie tylko w szkole...

Odpowiada za nie lewa półkula mózgu. U osób, które wykazują większe uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych, jest ona aktywniejsza niż prawa. Humaniści nie muszą jednak załamywać rąk, każdy z nas może bowiem pracować nad tą częścią ludzkiego umysłu - jest to wręcz zalecane, ponieważ myślenie matematyczne wykorzystujemy właściwie wszędzie. Nie można się bez niego obyć w sklepach przy porównywaniu cen poszczególnych produktów. Jest ono potrzebne do tego, aby oszacować ryzyko danego przedsięwzięcia czy określić prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zdarzeń. Przydaje się przy planowaniu krótko- i długofalowym, opracowywaniu domowego budżetu oraz przy podejmowaniu decyzji. Nie sposób prowadzić działalności biznesowej bez myślenia matematycznego - jest ono niezbędne, jeżeli zależy nam, aby łatwo wyciągać wnioski, będąc o kilka kroków do przodu w ocenie pewnych zjawisk.

Z matematyką za pan brat od najmłodszych lat

Kompetencje analityczne rozwijamy w sobie już w przedszkolu i szkole podstawowej, kiedy najpierw uczymy się liczyć, a potem przeprowadzać działania arytmetyczne. Już wówczas warto przykładać się do nauki matematyki, gdyż zaprocentuje to w przyszłości. W młodym wieku umysł jest najbardziej chłonny, a pewne umiejętności - tabliczka mnożenia, sprawne dokonywanie obliczeń czy przetwarzanie informacji - pozostają na długo. Dlatego przede wszystkim powinniśmy pamiętać o systematycznej nauce. Najmłodsze dzieci, które dopiero poznają podstawowe zjawiska z zakresu matematyki, uczą się poprzez zabawę. Ćwiczenia, które usprawniają myślenie analityczne, mogą polegać chociażby na grupowaniu klocków w zależności od ich kolorystyki czy na wskazywaniu ich liczby w pewnych już ułożonych konstrukcjach.

Trening myślenia matematycznego

Osobom, które pragną dodatkowo rozwijać w sobie umiejętności z zakresu matematyki, zaleca się podjęcie działań mających na celu usprawnienie pamięci krótkotrwałej. Odpowiada ona za szybkie analizowanie danych oraz ułatwia wykonywanie w myślach różnego rodzaju działań. Istnieje wiele ćwiczeń, które pozwalają na jej poprawę. Jedno z nich polega chociażby na policzeniu w książce na wybranych pięciu stronach określonego, wybranego znaku interpunkcyjnego albo litery (aby zwiększyć efektywność tej metody, odwróćmy książkę do góry nogami). Tego typu zadania warto wyznaczać sobie w różnych sytuacjach życia codziennego. Mogą one dotyczyć chociażby pewnych powtarzających się elementów krajobrazu podczas drogi autobusem czy pociągiem. Istnieje też możliwość pobrania na telefon specjalnych aplikacji, które zawierają zadania służące właśnie do rozwijania pamięci krótkotrwałej.