Czym jest II etap edukacyjny?

18 październik 2018

Nowa reforma edukacji w dużym stopniu zmienia strukturę polskiego szkolnictwa. Przede wszystkim przestaną funkcjonować gimnazja, pojawiła się natomiast ośmioletnia szkoła podstawowa oraz szereg nowych szkół średnich (czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia szkoła zawodowa pierwszego stopnia oraz dwuletnia - drugiego stopnia). Dotychczas pojęcie pierwszego etapu edukacyjnego dotyczyło klas I-III szkoły podstawowej, natomiast drugiego - klas IV-VI. Jednakże zgodnie ze zmianami, które w niedawnym czasie zostały wprowadzone, obecnie za pomocą terminu drugiego etapu edukacyjnego określamy nauczanie w klasach od czwartej do ósmej (zajęcia odbywają się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz z wychowawcą), z kolei pierwszy etap obejmuje klasy wcześniejsze (lekcje prowadzi głównie nauczyciel wyspecjalizowany w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, a także kilku innych, m.in. nauczyciel języka obcego).

W klasach IV-V odbywa się po sześć lekcji języka polskiego tygodniowo, w VI - pięć, natomiast w dalszych - po cztery. Jeśli chodzi o matematykę, podczas drugiego etapu edukacyjnego uczniowie uczęszczają niezmiennie na cztery zajęcia z tego przedmiotu w ciągu tygodnia. W IV klasie szkoły podstawowej w planie przewidziana jest jedna lekcja historii, natomiast dla dalszych roczników - po dwie. W VIII klasie wprowadzone zostają ponadto zajęcia z wiedzy o społeczeństwie. Godzina wychowawcza przez pięć lat, na które przypada omawiany tutaj drugi etap edukacyjny, odbywa się raz w tygodniu.

Zarówno muzyka, jak i plastyka, realizowane są w ciągu jednej godziny lekcyjnej w ciągu tygodnia w klasach IV-VII (lekcje z tych przedmiotów nie odbywają się natomiast w klasie ostatniej). Uczniowie biorą udział w zajęciach z przyrody w klasie IV, natomiast w następnych latach zdobywają wiedzę na geografii (jedna godzina w klasach V-VI i VIII oraz dwie w VII), biologii (tak samo jak w przypadku geografii) oraz chemii i fizyki (po dwie lekcje tygodniowo w klasach VII-VIII). Ustawodawcy przewidzieli jedną godzinę lekcyjną w tygodniu dla informatyki przez wszystkie lata drugiego etapu edukacyjnego. Nauczyciele techniki przedstawiają informacje z jej zakresu przez jedną godzinę tygodniowo w klasach IV-VI.

Z pewnością uczniów ucieszy fakt, że mogą oni rozwijać się pod względem sportowym na lekcjach z WF-u czterokrotnie w ciągu tygodnia (w każdej klasie drugiego etapu edukacyjnego). Zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa odbywają się z kolei raz na tydzień w ostatniej klasie.

Pierwszego języka obcego uczymy się trzy razy w tygodniu we wszystkich klasach, a drugiego - dwa razy w klasach VII i VIII.