Egzamin ósmoklasisty a egzamin gimnazjalisty - podobieństwa i różnice

28 maj 2019

Każdy z uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej przystępuje do egzaminu organizowanego na zakończenie tego etapu edukacyjnego. Po raz pierwszy tego rodzaju sprawdzian wiedzy odbył się w kwietniu 2019 roku. W dalszym ciągu jednak przeprowadzany jest egzamin gimnazjalisty, z którym zmierzyć muszą się absolwenci trzeciej klasy gimnazjum. Uczniowie będą do niego podchodzić do czasu, aż ten typ szkoły zostanie całkowicie zlikwidowany, obecnie trwa bowiem jego stopniowe wygaszanie.

Osobne listy rankingowe podczas postępowania rekrutacyjnego

Warto wiedzieć, że jednym z głównych podobieństw obu egzaminów stanowi fakt, że wyniki obu z nich uwzględniane są przy rekrutacji do szkół średnich. Należy jednak mieć na uwadze, że dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz gimnazjów utworzone zostaną odrębne miejsca rankingowe. Ci pierwsi zdawać będą bowiem do szkół, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach reformy systemu oświatowego: do czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników bądź do trzyletnich szkół branżowych pierwszego stopnia. Natomiast osoby, które przystąpią do egzaminów gimnazjalnych, będą ubiegać się o przyjęcie do klas, w których realizowany jest program trzyletnich liceów i czteroletnich techników oraz do wspomnianych powyżej szkół branżowych. Z czego wynika ta różnica? Otóż zakres materiału, który obowiązuje uczniów do obu sprawdzianów wiedzy, jest nieco inny.

Pamiętajmy też, że egzamin gimnazjalny odbywa się po dziewięciu latach obowiązkowej nauki (w sześcioletniej szkole podstawowej oraz trzyletnim gimnazjum), nie zaś ośmiu, jak w przypadku testu organizowanego na koniec nauczania w zreformowanych szkołach podstawowych. Przy czym jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, uczniowie w latach 2019-2021 odpowiedzą na nim na pytania odnoszące się do wiadomości, które zostały przekazane im przez nauczycieli w klasach od IV do VI w sześcioletnich szkołach podstawowych (zgodnie z podstawą programową obowiązującą wcześniej) oraz w klasach VII i VII w ośmioletnich szkołach podstawowych (kiedy nauczanie odbywało się już w oparciu o nową podstawę programową) .

Więcej zadań otwartych

Jedną z głównych różnic pomiędzy dwoma omawianymi tutaj egzaminami stanowi fakt, że na egzaminie ósmoklasisty będzie więcej zadań otwartych - zarówno w części matematycznej, z języka polskiego, jak i z języka obcego. A zatem pojawi się więcej poleceń, które będą wymagać od nas nie zaznaczenia jednej z odpowiedzi (A, B, C lub D), ale - np. na egzaminie z matematyki - wyjaśnienia, w jaki sposób doszliśmy do określonych wniosków.