Jakie przedmioty w 8 klasie?

21 marzec 2018

Nowa reforma edukacji przewiduje wiele zmian. Przede wszystkim ma dojść do tzw. wygaszenia gimnazjów. Co to oznacza w praktyce? Nie przestaną one istnieć od razu. Dopiero kiedy ostatnie roczniki spośród tych, które jeszcze pobierały naukę w gimnazjum, ukończą je, ten typ szkoły zostanie zlikwidowany. Z powodu wygaszenia tych placówek całkowicie został zmodyfikowany system polskiego szkolnictwa oświatowego. Uczniowie od tej pory będą uczęszczać do ośmioletniej szkoły podstawowej oraz do jednego z kilku rodzajów szkół średnich, na przykład czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia i dwuletniej drugiego stopnia.

Z pewnością uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice zastanawiają się, jak w praktyce będzie wyglądać nauczanie w nowej formule i jakie lekcje będą się odbywać w nowych klasach. Warto bowiem wiedzieć, że wprowadzona została także nowa podstawa programowa. Zmieni się zatem siatka godzin nauczania przedmiotów. Poza tym należy podkreślić, że uczniowie ósmej klasy będą przystępować do egzaminów na zakończenie całego etapu edukacyjnego.

Jakie przedmioty w ósmej klasie?

Liczbę godzin lekcyjnych dla poszczególnych przedmiotów reguluje dokument określany jako ramowy plan nauczania. W ósmej klasie uczniowie będą uczęszczać na lekcje języka polskiego, języka obcego nowożytnego, drugiego języka obcego nowożytnego, matematyki, chemii, fizyki, informatyki, historii, geografii i biologii, wychowania fizycznego, a także wiedzy i społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa (te dwa ostatnie przedmioty zostaną wprowadzone właśnie w klasie ósmej).

Liczba godzin poszczególnych przedmiotów

Zajęcia z języka polskiego odbywać się będą w wymiarze pięciu godzin tygodniowo, natomiast z matematyki – w wymiarze czterech godzin. Lekcje z pierwszego języka obcego nowożytnego będą mieć miejsce trzy razy w tygodniu, a z drugiego – dwie. Czas przewidziany na nauczanie historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii i fizyki to dwie godziny lekcyjne. Uczniowie będą uczęszczać w ciągu tygodnia na jedną lekcję z takich przedmiotów, jak geografia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa. Z kolei zajęcia z wychowania fizycznego odbywać się będą cztery razy.

Egzamin ósmoklasisty

W latach od 2018/2019 do 2020/2021 ósmoklasiści zdawać będą egzaminy z takich przedmiotów, jak język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka. Natomiast uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu już później, wybiorą także jeden dodatkowy przedmiot, z którego sprawdzone zostaną ich wiadomości (biologię, chemię, fizykę, geografię albo historię).