Jakie umiejętności potrzebne są do pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera?

27 maj 2020

Dzieci, u których zdiagnozowany został zespół Aspergera, wymagają specjalnego podejścia w zakresie ich kształcenia. Dlatego nauczyciele, którzy z nimi pracują, powinni zastosować pewne określone strategie edukacyjne.

Charakterystyka zespołu Aspergera

Całościowe zaburzenie rozwojowe, które znamy pod przedstawioną powyżej nazwą, zostało odkryte przez Hansa Aspergera w roku 1944. Zalicza się je do spektrum autyzmu. Pod owym pojęciem znamy je natomiast od 1981 roku. Wspomniany badacz zaobserwował, że u części dzieci z autyzmem, cierpiących na zaburzenia rozwojowe o charakterze społecznym oraz ruchowym, procesy poznawcze przebiegają w sposób lepszy niż u innych, a ponadto w przeciwieństwie do pozostałych odczuwają one mniejsze trudności związane z mową. W ten najbardziej ogólny sposób wyodrębniony został właśnie zespół Aspergera. Określa się go niekiedy również jako łagodną formę autyzmu. 

Wyróżnia się szereg cech charakteryzujących owo zaburzenie. Należą do nich powtarzalne zachowania oraz wąskie zainteresowania. Osoby cierpiące na zespół Aspergera słabo adaptują się również do zmiennych warunków zewnętrznych. Charakteryzują je ponadto trudności w zakresie ekspresji pozawerbalnej - ich gestykulacja czy mimika jest ograniczona, zachowują często fizyczny dystans. Cechuje je fakt, że przeważnie specjalizują się w jednej, określonej dziedzinie, co z perspektywy zewnętrznej można odbierać jako obsesję.

Jak uczyć osoby cierpiące na zespół Aspergera?

Z całą pewnością nauczyciele, którzy mają kontakt z dziećmi cierpiącymi na zespół Aspergera, powinni przejawiać wobec nich wyrozumiałość, a także wyróżniać się cierpliwością. Bez wątpienia duże znaczenie w ich nauczaniu ma jedna z najważniejszych zasad dydaktycznych - zasada przystępności. Definiujemy ją jako założenie, według którego skuteczność, szybkość i łatwość uczenia się i nabywania umiejętności przez uczniów zależy od etapu ich rozwoju. Zgodnie z tą regułą wszyscy ludzie nabywają wiedzę w sposób stopniowy - nie można więc wymagać od nich znajomości pewnych zagadnień wtedy, gdy nie opanowały wstępnych czy podstawowych problemów z nimi związanych. W praktyce oznacza to, że wszystkich nauczycieli powinno charakteryzować indywidualne podejście do uczniów, ponieważ ich rozwój przebiega w sposób zróżnicowany. Zasada ta musi być w sposób szczególny respektowana przez pedagogów pracujących z osobami, u których zdiagnozowano pewne zaburzenia, np. zespół Aspergera. Dydaktycy ci powinni ponadto pamiętać, że dzieci, u których go wykryto, mają skłonność do przerywania rozmówcy wypowiedzi oraz mogą przejawiać trudności ze zrozumieniem poleceń (zwłaszcza tych, w których pojawia się wieloznaczne słownictwo czy sformułowania o charakterze przenośnym, metaforycznym).

Nasza kadra nauczycielska jest doskonale przygotowana do pracy z dziećmi z zaburzeniami. Indywidualne podejście do każdego ucznia to nadrzędna z zasad, którymi kierujemy się w pracy. Zapraszamy w nasze szeregi - http://www.prywatna-szkola5.pl/o-szkole.