Kiedy korepetycje są konieczne?

15 kwiecień 2021

Aby uzyskiwać w szkole wysokie, satysfakcjonujące nas oceny, należy przede wszystkim pamiętać o systematycznym przygotowywaniu się do lekcji. Dobrym pomysłem jest wyznaczenie sobie stałych godzin w poszczególne dni tygodnia, w czasie których będziemy powtarzać materiał, z jakim zapoznaliśmy się na ostatnich zajęciach z określonych przedmiotów. Dzięki temu utrwalimy naszą wiedzę i nie popełnimy błędu polegającego na tym, że będziemy się uczyć na dzień przed kartkówką czy egzaminem - w pośpiechu bowiem trudno zapamiętać wszystkie wymagane wiadomości.

Regularna praca jest ważna

Nie zaniedbujmy nigdy regularnej pracy, ponieważ zawsze zwiększa ona nasze szanse na dobre stopnie i usprawnia przyswajanie informacji. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że niekiedy warto zadbać o pewną nadprogramową, indywidualną pomoc z danej dziedziny - czyli zapisać się na korepetycje. Kiedy i w jakich sytuacji powinniśmy się na nie zdecydować?

Po tego rodzaju pomoc sięgnijmy, gdy, mimo systematycznych przygotowań, nie jesteśmy zadowoleni z naszych postępów. Rozwijamy się różnorodnie, co oznacza, że z jednej strony możemy przejawiać szczególne predyspozycje w określonych dyscyplinach naukowych, a z drugiej - mamy prawo do przyswajania wiedzy z innych we właściwym nam tempie.

Zalety korepetycji

Zaletą korepetycji oraz różnego rodzaju kursów dodatkowych jest to, że w pewnym stopniu ułatwiają organizację naszego czasu, ponieważ z nauczycielami spotykamy się w stałe, ustalone wspólnie godziny. A zatem także z tego względu warto czasami się na nie zdecydować. Zaleca się określić razem z korepetytorem cel, który chcemy osiągnąć. Niekiedy bowiem może nam zależeć np. jedynie na uzupełnieniu pewnych wiadomości, nie zaś na kompleksowym zgłębianiu danej dziedziny.

Tego typu wsparcie dydaktyczne bywa uczniom potrzebne także w sytuacji, gdy z różnego rodzaju względów przez pewien czas nie uczestniczyli w lekcjach w szkole. Do przyczyn takiej nieobecności mogą należeć przedłużająca się choroba, uczestnictwo w wymianie z szkołą z innego kraju, stypendium zagraniczne czy też inne okoliczności życiowe. Oczywiście nie zawsze wspomniane sytuacje wymagają od nas tego, aby zapisać się na korepetycje. Czasami wystarczy poprosić o pomoc kolegów albo skonsultować się indywidualnie z nauczycielami w naszej szkole.

Wielu uczniów decyduje się na korepetycje przed egzaminem ósmoklasisty. Takie zajęcia mogą być powtórką materiału oraz uzupełnieniem dotychczasowej pracy. Są też niezbędne wtedy, gdy pewne nieprzewidziane wydarzenia opóźnią nasze przygotowania tuż przed wspomnianym sprawdzianem.