Konkursy przedmiotowe i ich wpływ na rekrutację do liceum

18 październik 2019

Z całą pewnością warto brać udział w konkursach przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, o których informacje znajdziemy na stronach internetowych kuratoriów. Nie tylko bowiem pozwalają nam one zdobyć dodatkowe kompetencje i dobrze wyspecjalizować się w określonej dziedzinie, ale przynoszą nam również realne korzyści.

Konkursy przedmiotowe a wymagania rekrutacyjne do liceów

W przypadku, gdy chcemy dostać się do wymarzonej szkoły średniej, musimy spełnić szereg wymagań. Po pierwsze, przy sporządzaniu list rankingowych brane są pod uwagę wyniki z egzaminu ósmoklasisty (wcześniej z egzaminu gimnazjalnego). Po drugie zaś, w tym kontekście liczą się także oceny z takich przedmiotów, jak matematyka i język polski oraz z dwóch obligatoryjnych zajęć, które ustala dyrekcja danej szkoły średniej. Ponadto kryterium rekrutacyjne stanowią specjalne osiągnięcia, które zostały wpisane do dyplomu. Łatwiej nam także będzie się dostać do wybranego przez nas liceum wtedy, gdy będziemy mieć “czerwony pasek” na świadectwie, czyli kiedy uzyskamy je z wyróżnieniem. Aby jednak jeszcze bardziej przybliżyć się do naszego celu, czyli do podjęcia nauki w wybranej przez nas szkole, warto przystąpić oraz bardzo dobrze przygotować się do jednego z konkursów przedmiotowych (a jeśli chcemy zwiększyć nasze szanse, nawet do kilku). Należy bowiem wiedzieć, że każdy z ich laureatów przyjmowany jest do szkoły średniej w pierwszej kolejności. Ów przywilej posiadają także finaliści i laureaci olimpiad. Jeżeli uważamy, że jesteśmy w stanie świetnie nauczyć się wiadomości potrzebnych do osiągnięcia wysokich wyników z obu tych międzyszkolnych sprawdzianów wiedzy - na co wskazywać mogą pewne nasze predyspozycje w danej dziedzinie oraz oceny uzyskiwane z określonych przedmiotów - nie wahajmy się przed zgłoszeniem swojego udziału do nich.

Systematyczna nauka i pomoc nauczycieli

Oczywiście w owych przygotowaniach nie pozostaniemy sami. Nauczyciele w szkołach podstawowych chętnie pomagają uczniom uczestniczącym w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach w nauce - organizują specjalne zajęcia pozalekcyjne dla grupy osób zainteresowanych tego rodzaju wyzwaniami albo umożliwiają im wsparcie w formie indywidualnych konsultacji. Takie podejście stosujemy także w naszej szkole dostrzegając talenty naszych podopiecznych i zachęcając ich do brania udziału w podobnych przedsięwzięciach: http://www.prywatna-szkola5.pl/. Jeżeli jednak chcemy uzyskać wysoki wynik z konkursu przedmiotowego, należy również samodzielnie, w domu, poświęcić wiele czasu na opanowanie wymaganego zakresu wiedzy. W tym celu powinniśmy opracować pewnego rodzaju plan, w którym starannie określimy kroki dzielące nas od przyswojenia konkretnych materiałów i nabycia pewnych umiejętności.