Kumulacja roczników - czy należy jej się obawiać?

15 luty 2019

Wprowadzenie reformy edukacji w dużym stopniu zmieniło kształt polskiego szkolnictwa. W związku z tym pojawiło się wiele pytań dotyczących możliwych nieprzewidzianych konsekwencji spowodowanych jej przyjęciem, takich jak chociażby kumulacja roczników.

Warto przypomnieć, jakie są główne założenia sztandarowego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej, który jest już realizowany w placówkach edukacyjnych w naszym kraju. Z pewnością media najwięcej uwagi poświęciły rozłożonej w czasie likwidacji gimnazjów (proces ten MEN określa jako wygaszanie). Funkcjonować zaczęły natomiast szkoły podstawowe w zmienionej formule – obecnie nauka w nich trwa osiem lat. Również szkoły średnie zostały zreorganizowane. W miejsce trzyletniego liceum ogólnokształcącego pojawiło się czteroletnie, a zamiast do czteroletniego technikum uczniowie uczęszczają teraz do pięcioletniego. Szkoły zawodowe zastąpione zostały natomiast szkołą branżową pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia, w których nauczanie trwa odpowiednio trzy i dwa lata.

W roku szkolnym 2019/2020 do szkół średnich zdawać będą zarówno absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Czy musimy się więc obawiać kumulacji roczników? Otóż nie – funkcjonować będą bowiem dwa różne programy nauczania dla każdej ze wspomnianych grup uczniów. Tym samym osoby, które wcześniej uczęszczały do gimnazjum oraz te, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, będą chodziły do innych klas.

Również postępowania rekrutacyjne do szkół średnich będą się odbywać odrębnie. Powstaną dwie różne listy rankingowe dla absolwentów gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych. Jest to spowodowane różnicą między egzaminem gimnazjalnym a egzaminem ósmoklasisty, które obejmują inny zakres materiału (wyniki z nich stanowią jedno z kryteriów podczas rekrutacji). Trzeba również pamiętać, że ósmoklasiści będą zdawać do wszystkich tych szkół, które realizują program nauczania w nowym trybie. Natomiast osoby, które ukończyły gimnazjum, będą ubiegać się o przyjęcie do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz do trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia. Nie musimy się też obawiać kumulacji roczników podczas rekrutacji na studia po uzyskaniu dyplomu ukończenia liceum czy technikum przez uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku 2019/2020. Przykładowo, w owym roku absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych zdawać będą do czteroletnich liceów, natomiast absolwenci gimnazjów (którzy zdobywali wiedzę nie tylko w trzyletnim gimnazjum, ale również w sześcioletniej szkole podstawowej) – do trzyletnich liceów. Oznacza to, że ci ostatni wcześniej opuszczą swoje szkoły, przy założeniu, że będą otrzymywać promocję do kolejnych klas.