Prywatne Gimnazjum nr 5

Projekt edukacyjny

Poznajemy fascynujący świat glonów

Projekt będzie realizowany przez uczniów II i III klas gimnazjum. Uczniowie będą działali w grupach 5-6 osobowych, skupiając się nad realizacją założonych celów:

- poznanie budowy morfologicznej i anatomicznej glonów;
- analiza cykli rozwojowych glonów;
- obserwacja mikroskopowa wybranych przedstawicieli chryzofitów, klejnotek, zielenic, ramienic, brunatnic i krasnorostów;
- ukazanie mikroświata glonów – prace plastyczne;
- obserwacja hodowli glonów;
- badanie wpływu czynników chemicznych i fizycznych na glony;
- udział w wykładzie „Fascynujący świat glonów” na Uniwersytecie Pedagogicznym;
- rozwiązanie problemu: „Czy glony są przyjaciółmi człowieka?”
- czynny udział w zajęciach terenowych pt: „Szukamy glonów”
- udział w dyskusji na temat: „Glony na talerzu i na twarzy – co o tym sądzicie?”

W ramach projektu edukacyjnego, noszącego nazwę "Poznajemy fascynujący świat glonów" dnia 15 stycznia 2014 roku klasa II oraz III gimnazjum przystąpiły do realizacji kolejnego z założonych celów.

Na poprzednich projektowych zajęciach wzbogaciliśmy teoretyczną wiedzę o glonach, z kolei tym razem mogliśmy w końcu obejrzeć z bliska obiekt naszych badań, a przy pomocy mikroskopu zajrzeć w głąb mikroświata. Było dla nas niezwykłą przygodą móc przy pomocy mikroskopu obserwować najmniejsze formy glonów, których nie sposób dostrzec gołym okiem. Preparaty wykonywaliśmy samodzielnie, umieszczając kropelkę wody z zawiesiną glonową na szkiełku. Potem już tylko czysta zabawa z mikroskopem, który pozwolił nam dostrzec takie gatunki, jak: zielenice (Chlorophyta), tobołki (Pyrrophyta), eugleniny (Euglenophyta).

Próbowaliśmy również naszych zdolności plastycznych, wykonując dosyć interesujące portrety naszych wdzięcznych glonowych przyjaciół. Ale na tym nie poprzestajemy! Przed nami jeszcze wiele ciekawych zajęć, na których będziemy odkrywać fascynujący świat.

Warsztaty w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dzięki uprzejmości Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, mogliśmy dowiedzieć się wielu interesujących wiadomości o glonach, głównych bohaterach naszego projektu edukacyjnego pt: „Poznajemy fascynujący świat glonów”. Bardzo dziękujemy Pni Profesor Beacie Barabasz – Krasny za oprowadzenie nas po uczelni, zaprezentowanie uczelnianych laboratoriów, jak również przygotowanie wielu ciekawych zajęć. Fotorelację z naszej wyprawy prezentujemy poniżej. Zachęcamy do oglądania!

Przygoda z naszym projektem edukacyjnym poświęconym glonom powoli dobiega końca. Na ostatnich zajęciach zajęliśmy się badaniem wpływu na rozwój alg takich czynników, jak: światło, temperatura, detergenty. Pracując w grupach, mogliśmy sami przeprowadzać eksperymenty, stawiać hipotezy i problemy badawcze. Na chwilę poczuliśmy się jak młodzi naukowcy. 

Finałowa prezentacja wyników projektu edukacyjnego w dniu 24 czerwca 2014 roku.