Co trzeba wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty 2022?

29 kwiecień 2022

W tym roku egzamin ósmoklasisty odbywa się od 24 do 26 maja (termin główny) oraz od 13 do 15 czerwca (termin dodatkowy). Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące tego wydarzenia.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Wszystkie trzy egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, czyli dwie godziny. Na rozwiązanie zadań matematycznych zdający mają 100 minut, natomiast na uporanie się z językiem obcym nowożytnym półtorej godziny, czyli 90 minut. Czas egzaminów może być wydłużony dla osób do tego uprawnionych specjalną opinią, orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim. 

Egzamin składa się z części testowej (zadań zamkniętych) oraz zadań otwartych. Odpowiedzi do zadań zamkniętych należy nanieść na dołączoną kartę odpowiedzi. Odpowiedzi na zadania otwarte należy sformułować samodzielnie i wpisać w wyznaczonym miejscu. Zdających obowiązuje materiał objęty podstawą programową. Wszystkie egzaminy odbywają się wyłącznie w formie pisemnej. Nie ma progu punktowego, od którego egzamin uznaje się za zdany. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe.

Materiały i przybory pomocnicze

Każda osoba przystępująca do egzaminu ósmoklasisty powinna zabrać ze sobą długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem. Weźcie dwa - będziecie spokojniejsi i przygotowani na sytuację awaryjną, na przykład wypisanie się długopisu albo zgubienie go. Pamiętajcie, że rysunki matematyczne też wykonujemy długopisem, w żadnym razie nie należy robić tego ołówkiem. Na egzaminie z matematyki trzeba też mieć ze sobą linijkę. I to już wszystko, czego potrzebujecie oprócz głowy pełnej wiedzy i pozytywnego nastawienia. Wszelkie urządzenia elektroniczne, w tym telefony, a także kalkulatory czy słowniki zostawcie w domu. Dodatkowe pomoce mogą mieć ze sobą osoby do tego uprawnione (na przykład słabowidzące).

Egzamin ósmoklasisty a pandemia COVID-19

Okoliczności związane z sytuacją epidemiczną wymuszają narzucenie dodatkowych obowiązków na osoby przystępujące do egzaminu ósmoklasisty. Konieczne jest zastosowanie się do aktualnie obowiązujących wytycznych związanych z korzystaniem ze środków ochrony osobistej. Obecnie nie ma obowiązku noszenia maseczek, na salach będą jednak środki do dezynfekcji rąk, z których prosimy korzystać. Wymogi będą aktualizowane zgodnie z komunikatami Ministerstwa Zdrowia.

Drodzy Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie, trzymamy za Was kciuki!

Co trzeba wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty 2022?