Dlaczego szkoły prywatne są coraz chętniej wybierane przez rodziców i uczniów?

2 kwiecień 2023

Dlaczego szkoły prywatne są coraz chętniej wybierane przez rodziców i uczniów?

Przeprowadzone przez Our Kids badania wykazały, że szkolnictwo prywatne zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością, zarówno wśród rodziców, jak i dzieci oraz młodzieży. Oferta edukacyjna wciąż się poszerza, a szkoły prywatne dają rzeczywiste możliwości rozwoju. 

Czym wyróżniają się placówki prywatne?

Kwestia odmiennego podejścia do nauki to jedna z najczęstszych motywacji, jakimi kierują się rodzice. Jakie są cechy charakterystyczne, które odróżniają Prywatną Szkołę Podstawową nr 5 w Krakowie od szkół publicznych? 

  • Mniejsze klasy (grupy). Tworzone są kameralne klasy, dzięki czemu liczba uczniów, za których odpowiedzialny jest nauczyciel, jest ograniczona. Wpływa to pozytywnie na jakość i efektywność kształcenia, dzięki poświęceniu większej ilości czasu na indywidualne konsultacje w czasie lekcji.
  • Wszechstronne wsparcie dziecka. Nie ograniczamy się tylko do przekazywania wiedzy. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom profesjonalną opiekę psychologiczno-pedagogiczną, edukacyjno-terapeutyczną oraz pełne wsparcie ze strony wychowawcy.
  • Wartości szkoły zgodne z wartościami w domu. Szkoła przykłada szczególną uwagę do nauki i rozwoju wartości zgodnych z wiarą chrześcijańską, szacunku oraz życzliwości wobec drugiego człowieka.
  • Niestandardowe programy nauczania. Respektujemy podstawę programową, ale grono pedagogiczne wprowadza też innowacyjne metody prowadzenia zajęć, aby urozmaicić ich przebieg oraz zachęcić uczniów do dalszej nauki.
  • Możliwość nauki języków obcych. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dziś biegłe posługiwanie się angielskim oraz jak dużą wartość ma każdy dodatkowo opanowany język. Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w kursach języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego oraz włoskiego.
  • Rozwój umiejętności pozanaukowych. Oprócz realizowanego programu kształcenia wprowadzane są metody nauki umiejętności miękkich, które przygotują do dalszej nauki i dorosłego życia.
  • Większe możliwości rozwoju uczniów uzdolnionych. Szkoła umożliwia rozwój dzieci szczególnie zdolnych. Indywidualne programy nauczania są przystosowane do ich potrzeb i wymagań edukacyjnych.
  • Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach. Dzieciom, które wymagają szczególnej uwagi, oferowane są zajęcia uzupełniające. Nauczyciele pomagają nadrobić ewentualne zaległości, dobrze funkcjonuje też system wzajemnej pomocy koleżeńskiej.
  • Szersza oferta zajęć dodatkowych. Bogata oferta zajęć fakultatywnych, artystycznych, sportowych to inwestycja w rozwój talentów i pasji naszych uczniów, a także sposób na aktywny i twórczy odpoczynek od nauki.
  • Lepsza komunikacja pomiędzy rodzicami a szkołą. Szczególna uwaga przykładana jest do angażowania rodziców w proces edukacji dzieci. Wyniki kształcenia są na bieżąco konsultowane i przedstawiane opiekunom w celu zapoznania ich z postępami, jakie poczyniły ich pociechy po rozpoczęciu nauki w szkole prywatnej.

Inwestycja w przyszłość

Wzrost zainteresowania placówkami prywatnymi w Polsce trwa nieprzerwanie od kilku lat. Raport Our Kids wykazał, że liczba dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół niepublicznych wzrosła do ponad pół miliona uczniów. Według rodziców jakość kształcenia jest znacznie wyższa, a indywidualne podejście to zdecydowana zaleta tych placówek. 

Wybór szkoły ma wpływ na dalsze życie dziecka. Mimo, że podstawa programowa obowiązuje wszystkie szkoły, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, to sposób przekazywanej wiedzy ma szczególne znaczenie. Dobre przygotowanie owocuje satysfakcjonującymi wynikami egzaminów, dostaniem się na studia i rozwojem kariery zawodowej. Wybór dobrej szkoły jest więc inwestycją w przyszłość dziecka. 

Jeśli szukają Państwo dobrej prywatnej szkoły podstawowej dla swojego dziecka, zapraszamy do nas! W roku szkolnym 2022/2023 otwieramy kolejne klasy: siódmą i ósmą. Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji i służymy pomocą w razie pytań.

Źródło: https://www.ourkids.net/pl/raport-o-szkolnictwie.php

Dlaczego szkoły prywatne są coraz chętniej wybierane przez rodziców i uczniów?
Dlaczego szkoły prywatne są coraz chętniej wybierane przez rodziców i uczniów?