Jak pomóc uczniom wrócić do nauczania stacjonarnego?

15 wrzesień 2022

Jak pomóc uczniom wrócić do nauczania stacjonarnego?

Kształcenie zdalne dało uczniom dużo swobody, wolnego czasu, ale nauczyło również samodzielności, samowystarczalności. Nie ma wątpliwości co do tego, że powrót do szkół na zajęcia stacjonarne jest wyzwaniem zarówno dla dzieci, jak i rodziców oraz nauczycieli. Jak pomóc uczniom w odnalezieniu w sobie motywacji do nauki i odnowieniu kontaktów rówieśniczych?

Twoje dziecko dopiero rozpoczyna przygodę w edukacji? Pamiętaj, że warto wybrać szkołę podstawową, która od początku sprzyja właściwemu rozwojowi emocjonalnemu i intelektualnemu, a także budowaniu relacji.

Skutki nauki zdalnej - zakłócenie rytmu dnia 

Nagła zmiana trybu życia wywołała w uczniach dezorientację i niekonsekwentność. Początkowe uczucie wolności, wizji odpoczynku, przerodziły się w znaczny spadek koncentracji i produktywności. Szkoła straciła w odczuciu dzieci jedną z największych zalet — kontakt z rówieśnikami. Brak możliwości zabawy, rozmowy z kolegami z klasy skutkować może pojawieniem się zachowań aspołecznych, poczuciem osamotnienia lub ogólnym spadkiem samopoczucia. Bliskość z rodzicem czy rodzeństwem nie może w pełni zastąpić relacji na poziomie koleżeństwa i przyjaźni. 

Akcja: integracja

Wyzwaniem dla wychowawców oraz nauczycieli jest ponowne zintegrowanie dzieci w środowisku szkolnym. Zbudowanie relacji na nowo jest niestety krokiem trudnym dla dzieci powracających po tak długim okresie kształcenia na odległość. Warto podjąć działania wspomagające, skupiające się na wspólnym spędzaniu czasu.

Nie wykluczając ważności nauki i powrotu do efektywnej pracy, pierwszym krokiem jest odbudowanie relacji. Wstrzymajmy się z ocenianiem i dajmy dzieciom czas na dostosowanie się. Reintegracja i integracja klas, które spotykają się po raz pierwszy po okresie edukacji zdalnej, jest więc priorytetem. Wychowawcy i nauczyciele powinni pomagać dzieciom w zaklimatyzowaniu się w środowisku klasowym na nowo, organizować zabawę, tematyczny dzień lub konkurs, który zmobilizuje uczniów do wspólnego działania. 

Czy każdy uczeń potrzebuje wsparcia? 

Oddziaływanie długotrwałej izolacji na samopoczucie i nastrój dzieci jest kwestią indywidualną. Warto pamiętać, że nie każde dziecko cierpiało z powodu nauki domowej. Jednak u zdecydowanej większości zauważyć niekorzystne konsekwencje zaistniałej sytuacji. W tak delikatnych kwestiach szczególnie ważne jest indywidualne podejście do każdego ucznia, które od zawsze praktykujemy w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 w Krakowie.

Jak rodzic może pomóc w poprawie samopoczucia? 

Rodzicu, pamiętaj, że warto dążyć do rozmowy i poznania emocji czy ewentualnych obaw. Chcąc naprawdę pomóc swojemu dziecku, należy powstrzymać się od ciągłego naciskania, osądzania czy krytyki. Dobry nastrój i samopoczucie, brak kompleksów są podstawą efektywnej pracy i motywacji w stawaniu się lepszym. Rozmawiając i wspólnie rozwiązując problemy, poznając potrzeby, tworzymy więź, która może być podstawą i wzorem do tworzenia relacji koleżeńskich. Otrzymując wsparcie od bliskich, dzieciom o wiele łatwiej jest stawiać czoła wyzwaniom, związanymi z powrotem do nauki stacjonarnej. Zadbaj więc o dobre relacje w domu i rodzinie, pomagaj, nie krytykuj.

Odbudowa relacji przede wszystkim

Udowodnione zostało, że środowisko i ludzie, którymi się otaczamy, mają bezpośredni wpływ na efektywność, motywację czy pozytywne nastawienie. Kwestia ta dotyczy również dzieci. Wspólnie dopilnujmy, aby powrót do nauczania stacjonarnego był dla nich komfortowy i przyjemny. 

Jak pomóc uczniom wrócić do nauczania stacjonarnego w szkole?
Powrót do szkół