Jak szkoła może pomóc w nabyciu kompetencji społecznych?

30 marzec 2024

Człowiek jest istotą społeczną. Wiedzę, na temat tego, jak funkcjonować w zbiorowości, co wolno, a czego robić nie należy, dzieci nabywają w procesie socjalizacji, który rozpoczyna się już w środowisku domowym. Później proces ten kontynuowany jest także w innych kontekstach i rolach, w jakich występuje dziecko. W szkole nie tylko zdobywa ono zatem wiedzę, ale także ma szansę rozwijać szereg umiejętności przydatnych w życiu we wspólnocie. Jak to się dzieje? Jak szkoła pomaga w nabyciu kompetencji społecznych? 

Jakie są kluczowe kompetencje społeczne?

Są to umiejętności, które pozwalają na satysfakcjonującą interakcję z innymi, takie jak komunikacja, empatia, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole, asertywność, kreatywność oraz zarządzanie czasem. Te zdolności pomagają budować relacje, przezwyciężać przeciwności losu i odnosić sukcesy. Ich rozwinięcie jest więc czynnikiem poczucia szczęścia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

Jak szkoła pomaga w nabyciu kompetencji społecznych?

Nauka przez współpracę: Już w pierwszych klasach szkoły podstawowej dzieci uczą się, jak współpracować z innymi dziećmi. Wspólne gry, zabawy, czy projekty klasowe pokazują im, jak komunikować swoje pomysły, słuchać innych i pracować zespołowo.

Konflikty i rozwiązywanie problemów: Szkoła to miejsce, gdzie dzieci spotykają się z różnymi wyzwaniami oraz odmiennymi punktami widzenia. Nauczyciele nie tylko pomagają im zrozumieć, że konflikty są naturalną częścią życia, ale i uczą, jak je rozwiązywać w sposób konstruktywny. 

Projekty społeczne: Nauczyciele z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie angażują swoje klasy w projekty, które rozwijają u dzieci poczucie wspólnoty i odpowiedzialności społecznej. Prace na rzecz lokalnej społeczności, zbiórki charytatywne czy działania ekologiczne to doskonały sposób na rozwijanie kompetencji społecznych.

Edukacja emocjonalna: W naszej szkole kładziemy nacisk na naukę rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania swoich emocji, jak również rozumienia uczuć innych. Wiemy, że jest to kluczowy element budowania zdrowych relacji międzyludzkich.

Nauczyciele jako wzory: Poprzez swoje postępowanie, zachęcanie do otwartej komunikacji i szacunek wobec innych, nauczyciele mogą stanowić wzór postępowania dla swoich uczniów oraz inspirować ich do rozwijania zdolności społecznych.

Budowanie kompetencji społecznych od najmłodszych lat jest niezwykle ważne, ponieważ stanowią one fundament udanego życia w dorosłości. Współczesny świat wymaga od naszych pociech nie tylko wiedzy i zdolności technicznych, ale także umiejętności miękkich i radzenia sobie w kontaktach z innymi ludźmi. Dlatego rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych stanowi istotny element edukacji szkolnej.