Czy matematyka dalej jest królową nauk?

14 listopad 2022

Matematykę zwykło określać się królową nauk. Czy w dalszym ciągu nią jest? Czy także w dzisiejszych czasach jej podstawy dają początek innym dyscyplinom? 

Czy matematyka dalej jest królową nauk?

Bez wątpienia w polskim systemie edukacji matematyka wciąż odgrywa dużą rolę. Od kilkunastu lat jest (ponownie) jednym z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym. Trzeba zaznaczyć, że należy do ścisłej czołówki dyscyplin pod względem liczby godzin przeznaczonych na ich nauczanie. Można jednak spotkać się z głosami niektórych uczniów, którzy uważają, że trudno dostrzec praktyczne korzyści z przyswajania wiedzy z matematyki i że zdecydowanie zbyt wiele czasu poświęca się jej w szkole. Gdzie leży prawda?

Dlaczego warto uczyć się matematyki? Opinia nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie

  • Naszym zdaniem matematyka to w dalszym ciągu królowa nauk. Po pierwsze dlatego, że uczy myślenia abstrakcyjnego i wszechstronnie rozwija umysł, dzięki czemu ułatwia nabywanie kompetencji także z zakresu innych — w tym również humanistycznych — przedmiotów.
  • Po drugie zaś, wbrew przywołanej powyżej krytyce, matematyka jest nam niezbędna w życiu codziennym i stanowi wręcz fundament dzisiejszego świata. Z tego powodu należy ją też uznać za naukę praktyczną.

Do czego przydaje się nam myślenie abstrakcyjne i logiczne?

Jak już zostało wspomniane, rozwiązywanie zadań z arytmetyki i algebry kształtuje i pobudza nasze myślenie abstrakcyjne. Warto je w sobie rozwijać, gdyż zwiększa ono nasze możliwości w zakresie porównywania i analizowania danych, które nie są osadzone w fizycznej rzeczywistości. Tego typu operacje intelektualne zachodzą w naszym umyśle każdego dnia: od dokonywania wyborów w sklepie po podejmowanie ważnych decyzji osobistych. Innymi słowy: matematyka usprawnia działanie naszego mózgu i dostarcza nam wartościowych narzędzi o charakterze analitycznym. 

Jak wiadomo, również logika wchodzi w zakres królowej nauk. Szczególnie obecnie — w epoce fake newsów, niesprawdzonych wiadomości i chaosu informacyjnego — poznanie tego działu matematyki jest ważne — uczy jasnego i konsekwentnego uzasadniania swoich twierdzeń. Myślenie logiczne daje mocne fundamenty pod poglądy, jakie przyjmujemy. 

Znaczenie matematyki w dzisiejszych czasach

Możemy tego nie dostrzegać, jednak cały dzisiejszy świat opiera się na działaniach matematycznych. U podstaw oprogramowania, z którego korzystamy na co dzień, leży bowiem system binarny, czyli cyfrowy. Nie bez powodu wynik z matury z matematyki stanowi jedno z kryteriów kwalifikacyjnych na studia z informatyki — to na niej bazują wszelkie nowoczesne technologie.

Czy matematyka nadal jest królową nauk?