Jak pomóc dziecku wrócić do szkoły po zdalnym nauczaniu?

14 marzec 2022

Epidemia koronawirusa spowodowała, że nauczanie w Polsce - w zależności od natężenia epidemii: w całości albo częściowo - przeniosło się do internetu. Lekcje online nie pozostały bez wpływu nie tylko na proces uczenia się, ale również na życie emocjonalne uczniów. 

Warto zaznaczyć, że w dużej mierze zostało ograniczone ich życie społeczne - kontakt przez internet zarówno z dydaktykami, jak i rówieśnikami, trudno bowiem porównać z realnymi spotkaniami. Obecnie dzieci wracają do szkół podstawowych, co po raz kolejny zmienia ich przyzwyczajenia. W związku z tym najmłodsi mogą zmagać się z problemami związanymi z adaptowaniem się do nowej rzeczywistości. Jak można pomóc młodym osobom poradzić sobie z tym wyzwaniem?

Jak odbudować relacje rówieśnicze?

Warto zaznaczyć, że uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych, również tych w Krakowie, właściwie nie mieli nawet czasu na to, żeby ze sobą się poznać. Tym samym mogą u nich nasilić się obawy związane z brakiem akceptacji przez rówieśników. Nie bez znaczenia była także przerwa w kontaktach pomiędzy uczniami w pozostałych klasach. Jak zauważają psychologowie, po powrocie do szkół dzieci często nie pełnią już w grupie swoich wcześniejszych ról społecznych. Po tak długim okresie, podczas którego dzieci nie spotykały się ze sobą, relacje pomiędzy nimi mogły się zmienić. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni zadbać o to, aby pomóc uczniom odbudować relacje rówieśnicze. Dobrym rozwiązaniem będą wspólne wyjścia klasowe czy organizacja spotkań z kolegami  i koleżankami po zajęciach w szkole. Rodzice mogą porozumieć się z opiekunami innych uczniów w zakresie tego, jak wspólnie, na nowo, zintegrować ze sobą dzieci. W grę wchodzi między innymi wyjście do kina, teatru, uprawianie sportu. 

Oswajając z nową codziennością

Aby ułatwić dzieciom powrót do dawnej rzeczywistości, stopniowo oswajajmy je z tym, jak będzie wyglądać ich nowa codzienność. Nie zapisujmy ich od razu na wszelkie możliwe zajęcia dodatkowe. Dotąd bowiem przebywały całymi dniami w domu. Rozmawiajmy z nimi na temat tego, jakie aktywności je interesują i umożliwiajmy realizowanie im się w nich, krok po kroku rozbudowując ich harmonogram tygodniowy. Pamiętajmy bowiem, że drastyczne zmiany źle wpływają na rozwój psychiczny. 

Gdy lekcje odbywały się online, dzieci odwykły także od wystąpień, referatów czy nawet współpracy na żywo z rówieśnikami - tego typu sytuacje mogą powodować więc większy stres niż dotychczas. Niepokój wśród uczniów może skutkować brakiem koncentracji. Okres adaptowania się na nowo do życia szkolnego może być krótszy lub dłuższy - zależnie od dziecka. Zadaniem rodziców jest okazywanie swoim synom i córkom wsparcia w tym trudnym czasie. Jeżeli dziecko będzie wiedziało, że ma na kogo liczyć w domu, a od ocen nie zależy to, czy jest akceptowane, łatwiej mu będzie ponownie wdrożyć się do codziennego funkcjonowania w klasie. Dajmy mu taryfę ulgową wtedy, kiedy będzie odczuwać trudności ze skupieniem się. Gdyby jednak problem ten po powrocie do szkoły nasilał się zamiast maleć, zaleca się w takich sytuacjach skonsultować się z psychologiem szkolnym.

Nie należy także przekonywać dzieci, że lekcje z całą pewnością będą odbywać się już nieprzerwanie w klasycznej formie. Kolejny powrót epidemii może spowodować, że znów wprowadzone zostaną lekcje online. Rozmawianie z najmłodszymi na ten temat ułatwi im przyzwyczajanie się do ewentualnych kolejnych zmian.