Jak poznać talenty dziecka i wspierać je w rozwijaniu zainteresowań?

3 styczeń 2022

Okres nauki w szkole podstawowej to czas, w którym dzieci rozwijają swoje pierwsze pasje i odkrywają talenty. Niekiedy należy je w tym wspomagać. Jak dowiedzieć się, jakie są ich mocne strony córki lub syna? W jaki sposób powinno się zachęcać młode osoby do pewnych aktywności? Na to pytanie odpowiadają nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie.

Jak odkryć talent dziecka?

Pierwszą (choć nie zawsze trafną) wskazówką dla ojca lub matki na temat tego, jakie zdolności posiada ich dziecko, są oceny, jakie otrzymuje ono z poszczególnych przedmiotów. Warto jednak dowiedzieć się nie tylko tego, w czym dziecko jest  dobre, ale też (a może przede wszystkim) co lubi. Codzienna rozmowa z pociechą na temat pasji i zainteresowań pozwoli ustalić, jakie zajęcia są dla dziecka ważne, a uczestnictwo w jakich będzie tylko słomianym zapałem.

Dobrym pomysłem jest złożenie wizyty u nauczycieli tych przedmiotów, które uczniowie lubią i z których są wysoko oceniani (okazją do tego mogą być dyżury albo wywiadówka). Podczas rozmowy z dydaktykiem można też zasięgnąć porady, w jaki sposób zainteresowania dziecka powinny być rozwijane i na jakie zajęcia dodatkowe je zapisać. Tego typu rozmowy-podpowiedzi są standardem w naszej Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 w Krakowie.

Jakie zainteresowania dziecka należy rozwijać?

Warto mieć na uwadze fakt, że w szkole podstawowej uczniowie zarówno zdobywają wiedzę z różnych dyscyplin naukowych, jak i kształtują swoje umiejętności w dziedzinach artystycznych (muzyka, plastyka). Co więcej — doskonalą się oni także pod względem sportowym. Dzięki wachlarzowi aktywności można łatwo określić, co interesuje dzieci i w czym przejawiają zdolności.

W jaki sposób wspierać młode osoby w rozwijaniu zainteresowań?

Jeśli chodzi o wspieranie dziecka w jego pasjach, podejście rodziców w tym zakresie powinno w dużej mierze zależeć od tego, jaki ma ono charakter.

  • Niektóre młode osoby, energiczne, ale niestałe w swoich zainteresowaniach, bez wahania decydują na jakie zajęcia dodatkowe chcą się zapisać. Równie łatwo jednak z nich rezygnują, a dłuższe poświęcanie czasu danej aktywności szybko ich nudzi. Jeżeli jednak rodzic dostrzega zdolności dziecka w pewnej dziedzinie, z tego rodzaju słomianym zapałem powinien walczyć. Z jednej strony może on nagradzać dziecko za wysiłek, który wkłada w określone zajęcia, a z drugiej — wskazywać, że tylko długofalowe działania przynoszą realne efekty.
  • I odwrotnie, niektórym dzieciom — np. nieśmiałym — trudno przychodzi podejmowanie się różnego rodzaju aktywności. Ale kiedy już przełamią się i wykonają pierwszy krok, angażują się w nie całkowicie. Na początkowych etapach rodzice powinni więc wspierać dziecko wspierać poprzez pokazywanie, że ich miłość nie zależy od sukcesów czy porażek, jakie najmłodsi odnoszą w danej dziedzinie.