Nowoczesna szkoła - jak najnowsze technologie ułatwiają naukę?

10 luty 2022

Nowoczesne technologie pozwalają znacznie usprawnić naukę, jednocześnie są dla uczniów niezwykle atrakcyjne. Z każdego z wymienionych powodów powinny być zatem regularnie wykorzystywane na lekcjach. 

Nowoczesne technologie a atrakcyjność zajęć w naszej szkole podstawowej w Krakowie

W Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 w Krakowie korzystanie z narzędzi multimedialnych to stały punkt zajęć. Dzięki temu, że placówka wyposażona jest w nowoczesne urządzenia, nauczyciele chętnie wykorzystują tablice multimedialne, a także prezentują uczniom różnego rodzaju materiały audiowizualne. Do najpopularniejszych nowoczesnych technik dydaktycznych należą prezentacje wyświetlane na specjalnych ekranach.

  • Do zalet tego rozwiązania bez wątpienia trzeba zaliczyć fakt, że pozwala ono w interesujący sposób przedstawiać różnorodne treści.
  • Prezentacje doskonale sprawdzają się zarówno na lekcjach z nauk ścisłych, jak i humanistycznych.
  • Mogą zawierać — obok tekstu — także różnego typu grafiki, animacje, krótkie nagrania filmowe i dźwiękowe, diagramy, tabele, wykresy, ryciny oraz zadania do rozwiązania dla uczniów.

Należy też dodać, że na lekcjach można się spotkać zarówno z prezentacjami przygotowanymi przez dydaktyków, jak i uczniów. Ci ostatni właśnie w tej formie coraz częściej opracowują zlecone im przez nauczyciela referaty.

Jak prowadzić multimedialne lekcje?

Ekran i rzutnik

Pedagodzy używają rzutnika i ekranu nie tylko do prezentacji, ale również do wyświetlania filmów dokumentalnych przedstawiających różnego rodzaju zjawiska odnoszące się do omawianych na lekcji zagadnień. 

Gry i quizy edukacyjne

Inną nowoczesną metodą uczenia się są gry oraz quizy edukacyjne. Z jednej strony świetnie wprowadzają one uczniów w nowe tematy, a z drugiej — dydaktycy chętnie wykorzystują je do powtarzania z uczniami materiału. Narzędzia internetowe szczególnie pomocne są na lekcjach z języków obcych. Dzięki nim uczniowie mogą zapoznawać się z wypowiedziami native speakerów. Powtarzając przedstawiane przez nich frazy, łatwo uczą się nowego słownictwa. Gry i quizy edukacyjne dobrze sprawdzają się także jako zadania domowe.

Testy i fiszki internetowe

Coraz częściej uczniowie rozwiązują na zajęciach w szkole także testy przygotowane na komputerze. Dlaczego? Pozwalają one sprawdzić ich wiedzę w szerszym zakresie — chociażby ze względu na to, że tego typu sprawdziany zawierają także treści audiowizualne.

Nowoczesna szkoła - jak najnowsze technologie ułatwiają naukę?