Od jakiej średniej jest świadectwo z biało czerwonym paskiem. Czy warto mobilizować dziecko do wytężonej nauki?

14 kwiecień 2022

 

Kiedy dziecko przynosi do domu świadectwo, na którym znajduje się charakterystyczny pionowy pasek w barwach narodowych - zwykle nazywany po prostu czerwonym - rodzic odczuwa dumę. Czy jednak takie wyróżnienie warte jest tego, by jego zdobyciu podporządkować wszystko?

Warto pamiętać o tym, że świadectwo z biało-czerwonym paskiem zapewnia realne korzyści. Uczeń uzyskuje za nie dodatkowe punkty przy rekrutacji do liceum czy technikum, dlatego z całą pewnością zaleca się mobilizować dziecko do wytężonej nauki - tylko dzięki niej możliwe jest uzyskanie takiej średniej, która zagwarantuje czerwony pasek.

Aby znalazł się na świadectwie, trzeba spełnić dwa wymagania:

  • po pierwsze, konieczne jest otrzymanie wysokiego stopnia z zachowania. Musi ono być wzorowe albo bardzo dobre. Warto więc dbać o nie przez cały rok - nie tylko dobrze się sprawować, ale też aktywnie uczestniczyć w życiu klasy czy pomagać nauczycielom przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń.
  • po drugie zaś, jak już zostało wspomniane, liczy się średnia. Aby zdobyć czerwony pasek, powinna ona wynosić co najmniej 4,75. 

Przy tworzeniu list rankingowych kandydatów do szkół średnich bierze się pod uwagę szereg kryteriów. Należą do nich przede wszystkim wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz oceny z czterech przedmiotów (języka polskiego, matematyki oraz dwóch, które są wymagane do tego, aby dostać się do danej klasy). Najwięcej punktów dostaniemy właśnie za nie. Z egzaminu możemy otrzymać aż 100 punktów, a za oceny maksymalnie 72 (czyli za cztery celujące). Warto jednak również postarać się o zdobycie czerwonego paska - jest oceniany na 7 punktów - czasami to właśnie one mogą zadecydować o przyjęciu do wymarzonej szkoły średniej. Warto też wiedzieć, że 3 punkty otrzymują uczniowie, którzy uczestniczyli w wolontariacie szkolnym. Przy czym pamiętajmy, że praca w nim może także pomóc nam w uzyskaniu wysokiej oceny z zachowania, która jest też potrzebna do tego, aby na świadectwie znalazł się czerwony pasek. 

Średnia na poziomie 4,75 (i więcej) stanowi owoc systematycznej pracy przez cały rok. Aby ułatwić dziecku jej uzyskanie, nauczmy go odpowiedniej organizacji czasu: planowania działań, konsekwentnego przestrzegania harmonogramu nauki i wykonywania obowiązków bez odkładania ich na później. Chwalmy je za sukcesy, ale zarazem nie pozwólmy mu odnieść wrażenia, że od nich zależy nasze zadowolenie z niego. Nie krytykujmy go zbyt mocno, gdy sporadycznie uzyska słabszą ocenę - w takich sytuacjach wzmacniajmy w nim przekonanie, że stanowią one jedynie wskazówkę do tego, co należy poprawić.

W Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 w Krakowie dbamy o to, by uczniowie uzyskiwali jak najlepsze wyniki w nauce. Mamy jednak świadomość, że uzyskanie świadectwa z biało-czerwonym paskiem nie może być celem, który usprawiedliwi przemęczenie i dyskomfort psychiczny dziecka.