Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Krakowie - przygotowujemy uczniów do bycia gotowym na wyzwania...

6 marzec 2023

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Krakowie - przygotowujemy uczniów do bycia gotowym na wyzwania w szkole i poza nią

Naszą misją jest dbanie przede wszystkim o dobro ucznia. Każdy młody człowiek, który wstępuje w nasze progi, jest traktowany indywidualnie, co stwarza najlepsze warunki do rozwoju talentów, zdobywaniu przydatnych umiejętności oraz rozwoju zainteresowań. Jednocześnie staramy się rozwijać osobowość dzieci i ich charakter zgodnie z uniwersalnymi zasadami w kwestii etyki i moralności.

Dlaczego wybór szkoły podstawowej jest tak ważny?

Nauka na etapie podstawowym trwa obecnie aż osiem lat. Jest to kluczowy okres dla każdego dziecka. W tym czasie kształtuje się jego osobowość, zdolności oraz umiejętności społeczne. Dziecko zdobywa cenną wiedzę, a także powoli staje się nastolatkiem. Nasza szkoła jest świadoma wagi przemian, jakie zachodzą na tym etapie. Dlatego naszym celem jest nie tylko zrealizowanie programu edukacyjnego zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji, ale również zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju. Wierzymy, że w ten sposób dajemy naszym podopiecznym dobry start.

Doskonała kadra nauczycielska

Podstawą działalności szkoły jest starannie dobrane grono pedagogów, którzy legitymują się wieloletnim doświadczeniem, a także potrafią zarazić najmłodszych entuzjazmem do nauki. Dzięki temu dzieci chcą faktycznie uczestniczyć w zajęciach oraz chłonąć przekazywaną im wiedzę. Nauczyciele są równocześnie pedagogami, których celem jest wskazywanie właściwej drogi. Nasz zespół tworzą nie tylko osoby odpowiedzialne za nauczanie, ale również psycholodzy, terapeuci oraz pielęgniarki. Wszyscy oni czuwają nad prawidłowym rozwojem uczniów.

Podmiotowe podejście do każdego ucznia

Każde dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na indywidualne traktowanie. W naszej placówce zapewniamy tryb nauczania, który to uwzględnia. Jest to szczególnie korzystna opcja dla dzieci uzdolnionych, ale także tych wykazujących problemy w nauce.

Zoptymalizowany plan lekcji

W celu jak najlepszego zdania egzaminu ósmoklasisty w naszej placówce organizujemy dodatkowe godziny przedmiotów obowiązkowych w zależności od profilu danej klasy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne w dzisiejszym świecie jest odnajdywanie się w wirtualnej rzeczywistości. Dlatego zapewniamy zwiększoną liczbę zajęć z informatyki. Ponadto uczniowie mogą korzystać z szerokiego wyboru języków obcych do nauczania, w tym angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego. Lekcje językowe odbywają się w małych grupach. Organizujemy rozmaite zajęcia sportowe z dyscyplin indywidualnych oraz grupowych. Do wyboru jest między innymi siatkówka, koszykówka, aerobik oraz taniec.

Serdecznie zapraszamy w mury naszej szkoły. Od roku szkolnego 2022/23 otwieramy klasę siódmą i ósmą. O szczegółach rekrutacji można poczytać na naszej stronie internetowej.

prywatna szkoła podstawowa nr 5