Psycholog szkolny - dlaczego jest potrzebny?

29 styczeń 2023

Psycholog jest potrzebny w szkole z wielu powodów. Jego obecność bywa decydującym argumentem przy wyborze miejsca nauki dziecka. Dlaczego psycholog jest potrzebny w szkole? Na to pytanie odpowiadamy w niniejszym artykule.

Dlaczego w szkole jest potrzebny psycholog? 

  • Do zadań szkolnego psychologa należy prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym. Uświadamia uczniom występowanie zagrożeń (np. uzależnień) oraz uczy ich, jak im przeciwdziałać.
  • Psycholog szkolny indywidualnie rozwiązuje z uczniami ich problemy, np. związane z nauką, a także diagnozuje, z czego one wynikają. Pomaga im także w poszukiwaniach ich przyszłej drogi zawodowej i wspiera ich rozwój.
  • Jego zadaniem jest także pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

Co ważne, psycholog z jednej strony zapewnia pomoc uczniom, a z drugiej — współpracuje z nauczycielami. Również rodzice dzieci mają możliwość odbycia z nim konsultacji. 

Działania o charakterze profilaktycznym — psycholog w  Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 w Krakowie

Psycholog szkolny zajmuje się przybliżaniem uczniom wiedzy na temat niebezpieczeństw, jakie mogą ich spotkać. Jednym z zagadnień, które omawia, jest zaburzenie odżywiania (anoreksja i bulimia). Informuje uczniów, z czego wynika, a także jaka jest relacja pomiędzy zaniżoną samooceną, stresem a nieprawidłowościami w odżywianiu się. Psycholog szkolny dostarcza wiedzy na temat tego, jakie są pierwsze oznaki anoreksji i bulimii oraz wyjaśnia, co powinni zrobić uczniowie, kiedy zauważą je u siebie lub u swoich bliskich. 

Do obowiązków psychologa należy także uświadamianie uczniom przyczyn i objawów depresji. W swoich działaniach profilaktycznych przybliża dzieciom i młodzieży  zagrożenia związane z uzależnieniami, wskazując, że nałóg może dotyczy nie tylko alkoholu czy narkotyków, ale np. również gier komputerowych. Zadaniem psychologa szkolnego jest także informowanie dzieci o znaczeniu asertywności w ich życiu oraz uczenie ich, jak ją w sobie rozwijać. 

Indywidualna pomoc psychologa w szkole podstawowej

Gdy nauczyciel zauważy pogorszenie się stanu psychicznego dziecka, informuje on o tym rodziców i  psychologa szkolnego. Dostarcza mu także informacje na temat możliwych przyczyn tego rodzaju kryzysu. Rolą psychologa jest stwierdzenie, jaki charakter mają problemy dziecka — czy są związane np. z jego sytuacją rodzinną, trudnościami w nauce czy z problemami w relacjach koleżeńskich. Niekiedy zleca on uczniom także kompleksową psychoterapię.

Psycholog doradza też młodym osobom w zakresie ich przyszłej ścieżki zawodowej. Już pod koniec nauki w szkole podstawowej uczniowie stają przed koniecznością podjęcia decyzji o tym, czy będą kontynuować naukę w liceum, technikum, czy szkole branżowej oraz jaką wybiorą specjalizację. Aby ułatwić uczniowi to zadanie, psycholog może zaproponować mu rozwiązanie testu, który określi, jakie zawody są najbardziej zgodne z jego osobowością.

Psycholog szkolny - dlaczego jest potrzebny?