Umiejętności pedagogiczne kadry nauczycielskiej kluczem do sukcesu uczniów.

30 styczeń 2022

Jednym z atutów Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie jest doświadczona kadra pedagogiczna. Szkoła zawdzięcza swój sukces edukacyjny zespołowi doświadczonych, znakomicie wykwalifikowanych  nauczycieli. 

Dobry nauczyciel w szkole podstawowej — jaki powinien być? Odpowiadamy na przykładzie kadry Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie

W naszej placówce dydaktycy to z jednej strony świetni specjaliści w swoich dziedzinach naukowych, a z drugiej — opiekunowie i przewodnicy uczniów. Łączą umiejętności z zakresu dwóch obszarów: pedagogiki oraz przygotowania merytorycznego. 

Zróżnicowane metody dydaktyczne a atrakcyjność lekcji i skuteczność nauczania

Nauczyciele w naszej szkole dbają o to, aby skutecznie przekazywać uczniom wiedzę, jak i o to, aby lekcje były dla nich atrakcyjne. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że tylko spełnienie obu tych celów przynosi odpowiednie efekty kształcenia. Innymi słowy: aby dzieci uczyły się dobrze, muszą być do tego dobrze zmotywowane. Jak zachęcać je do dalszej pracy? W tym celu pedagodzy korzystają ze zróżnicowanych, interesujących dla młodych osób metod dydaktycznych.

Dobry nauczyciel nie boi się nowości technologicznych

Na lekcjach w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 w Krakowie w dużym stopniu stosowane są narzędzia elektroniczne i internetowe. Stały punkt zajęć stanowią prezentacje multimedialne, które pozwalają w plastyczny i ciekawy sposób przybliżyć wiele zjawisk z różnych dziedzin. Nasi pedagodzy na bieżąco śledzą nowinki technologiczne po to, aby rozwijać swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania tego typu narzędzi na lekcjach. W efekcie uczniowie mogą spotkać się z najnowszymi, dostępnymi w Internecie rozwiązaniami o charakterze edukacyjnym: od oprogramowania po gry.

Klasyczne metody nauczania — je również warto stosować

Nauczyciele w kreatywny sposób stosują również klasyczne metody nauczania. Jedną z nich jest dyskusja, która uczy szacunku do rozmówców oraz formułowania rozbudowanych, dobrze uargumentowanych wypowiedzi. W przypadku zastosowania tej techniki dydaktycznej dużą rolę odgrywa pedagog-moderator, który, czerpiąc z umiejętności pedagogicznych, z jednej strony dba o odpowiedni, kulturalny przebieg debaty, a z drugiej — zachęca uczniów do angażowania się w nią i wyrażania swoich poglądów.

Przyjazna atmosfera w klasie i zachęcanie uczniów do integracji — rola dobrego nauczyciela

Kompetencje nauczycielskie, którymi wyróżniają się nasi pedagodzy, obejmują także takie umiejętności jak rozwiązywanie sporów, inspirowanie integracji wśród uczniów i tworzenie w klasie dobrej atmosfery. Pamiętajmy, że w grupie, w której panują przyjazne relacje rówieśnicze, łatwiej o sukces edukacyjny. Odpowiednie emocje na lekcjach sprzyjają też współpracy, wymianie poglądów i dyskusji. 

Znakomitym sposobem, który pozwala łączyć integrację z nauką, są wyjścia klasowe. Nasi nauczyciele dbają o to, aby odbywały się one regularnie w ciągu roku szkolnego.

Umiejętności pedagogiczne kadry nauczycielskiej kluczem do sukcesu uczniów