Wysoki poziom nauczania oraz ścisła współpraca z rodzicami - poznaj inne zalety naszej szkoły!

20 grudzień 2021

Do atutów, z których znana jest  Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Krakowie, należy ścisła współpraca pomiędzy placówką a rodzicami uczniów oraz wysoki poziom nauczania. Cele te od lat stawiane są przez dyrekcję na pierwszym miejscu, dzięki czemu szkoła może poszczycić się znakomitą renomą. Czym jeszcze wyróżnia się "piątka"? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Wykwalifikowana kadra oraz indywidualne wsparcie dla uczniów — Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Krakowie

Z czego wynika dobra jakość kształcenia w naszej placówce? Odpowiadają za nią nauczyciele, którzy łączą doskonałe przygotowanie merytoryczne i zawodowe z odpowiednim, bogatym doświadczeniem. Jeżeli dodać do tego ich naturalną pasję zarówno do dziedzin, którymi się zajmują, jak i do pracy dydaktycznej, otrzymamy przepis na sukces edukacyjny, który jest niewątpliwie udziałem 5 Prywatnej Szkoły Podstawowej w Krakowie. 

Atmosfera w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 w Krakowie

Należy podkreślić, że nauczyciele w naszej szkole z jednej strony dbają o to, aby nauczanie w klasach przebiegało równomiernie, a z drugiej — umożliwiają rozwijanie talentów tym uczniom, którzy wyróżniają się w pewnych obszarach. 

  • Jeżeli zatem jedno z dzieci odczuwa trudności w danej dziedzinie, dydaktyk, wychodząc naprzeciw jego potrzebom, oferuje mu dodatkową pomoc, dzięki której może ono w niedługim czasie osiągnąć odpowiedni, wysoki poziom.
  • Dydaktycy wspierają również tych uczniów, którzy przejawiają niezwykłe uzdolnienia: odbywają z nimi konsultacje, przygotowują do olimpiad, zlecają zadania, które pozwalają dzieciom kształcić się w określonych dziedzinach w domach, a także inspirują je do dalszej pracy.

Absolwenci szkoły zgodnie podkreślają, że lekcje, które prowadzą nasi nauczyciele, są niebanalne i rozwijające. Z czego wynikają te opinie? Z pewnością u ich podstaw leży fakt, że pedagodzy dbają o to, aby obok klasycznych metod dydaktycznych pojawiały się nowoczesne, multimedialne techniki nauczania.

Dodatkowe godziny na lekcje obowiązkowe oraz… wspieranie hobby uczniów, czyli zajęcia pozalekcyjne w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 w Krakowie

Gwarancję na to, że uczniowie zostaną dobrze przygotowani do egzaminu ósmoklasisty, daje zwiększona liczba godzin przeznaczonych na lekcje obowiązkowe. Co ważne w naszej placówce nie brakuje także zająć dodatkowych: artystycznych oraz sportowych. Doskonale wiemy, że aby uczniowie dobrze się uczyli, muszą także znaleźć czas na relaks i rozwój swoich zainteresowań.

Dobra komunikacja to podstawa

Zaletą Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie jest również bardzo dobra komunikacja pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów. Ci ostatni są na bieżąco informowani zarówno o ocenach dzieci, jak i o ich indywidualnych potrzebach. Rodzice mają też wpływ na kwestie organizacyjne w szkole. Współdecydują np. o charakterze wyjść klasowych i wyjazdów integracyjnych. Uwzględniane jest także ich zdanie na temat naszej oferty edukacyjnej i pozalekcyjnej.

Wysoki poziom nauczania oraz ścisła współpraca z rodzicami - poznaj inne zalety naszej szkoły