Z jakich materiałów i przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty?

2 maj 2022

Egzamin ósmoklasisty trwa trzy dni. W 2022 roku odbywa się 24, 25 oraz 26 maja. Uczestniczą w nim wszyscy uczniowie chcący ukończyć szkołę podstawową. Testu nie można nie zdać. Ma on formę jedynie pisemną i dotyczy trzech kluczowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego. Uczniowie mogą korzystać z określonych materiałów i przyborów pomocniczych. Przygotowaliśmy trochę cennych informacji dla wszystkich ósmoklasistów, w tym uczniów naszej szkoły podstawowej w Krakowie. Zasady te obowiązują również w trakcie egzaminu poprawkowego.

Jakie materiały można mieć ze sobą?

Obowiązkiem każdego ucznia jest posiadanie długopisu lub pióra z czarnym atramentem, który posłuży do zaznaczania odpowiedzi na karcie i zadań pisemnych. Poleca się mieć przy sobie przynajmniej dwa egzemplarze przyborów do pisania. Ponadto na egzaminie z matematyki zaleca się posiadanie linijki. Uczniowie wykonują rysunki za pomocą długopisu lub pióra. W zasadzie są to wszystkie przybory pomocnicze, jakie standardowo można mieć przy sobie przy zdawaniu egzaminu ósmoklasisty.

Jak wygląda zdawanie egzaminu na specjalnych warunkach?

Uczniowie borykający się z chorobami lub rozmaitymi trudnościami mogą zawnioskować o dodatkowe przybory i materiały, z których korzystają również podczas normalnego procesu dydaktycznego. Niektóre z nich muszą zostać zapewnione przez szkołę, inne z kolei uczeń powinien zakupić lub pożyczyć we własnym zakresie. Przykładowo, dzieci niewidome i słabowidzące mogą skorzystać ze specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania, których dostarczeniem powinna zająć się szkoła. W przypadku uczniów, dla których polski nie jest językiem rodzimym, możliwe jest korzystanie ze słownika dwujęzycznego. Ponadto dzieci korzystające na co dzień z komputera lub komputera z dostosowanym oprogramowaniem mają prawo wykorzystać go również podczas zdawania egzaminu ósmoklasisty.

Przybory dla uczniów borykających się z chorobami

Osoby cierpiące na przewlekłe choroby mają prawo do ich swobodnego wykorzystywania również podczas egzaminu. W razie pojawienia się rządowych zaleceń w związku ze stanem epidemii Covid-19 uczniowie mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, w tym płynów dezynfekcyjnych lub maseczek.

przybory na egzamin ósmoklasisty 2022