Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - na czym polegają i dla kogo są skierowane?

6 lipiec 2023

Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest uzupełnienie braków w zakresie kształcenia u tych uczniów, którzy mają trudności w nauce. Lekcje mają charakter wsparcia zarówno pedagogicznego, jak i psychologicznego. Tym samym gwarantują nie tylko pomoc edukacyjną, ale również wspomagają ogólny rozwój dzieci. 

Charakterystyka zajęć dydaktyczno-wyrównawczych — jakie mają cele?

Celem lekcji dydaktyczno-wyrównawczych jest przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom o charakterze emocjonalnym i społecznym, które wynikają z trudności w przyswajaniu wiedzy. W trakcie zajęć budowana jest przyjazna atmosfera, która zapewnia uczniom zmagającym się z problemami edukacyjnymi odpowiedni komfort nauki. W zależności od tego, jakie są przyczyny zaległości u dziecka, prowadzący zajęcia dobiera takie metody psychologiczno-pedagogiczne, które ułatwią mu nadrobienie ich. Aby to było możliwe, uczeń musi mieć postawioną diagnozę dotyczącą źródła nieprawidłowości w jego edukacji. Im wcześniej zostanie ona stwierdzona, tym większe są szanse na szybkie efekty pracy z dzieckiem.

  • Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych uczeń uczy się samodzielności. Ich celem jest pokazanie mu tego, w jaki sposób sam powinien przyswajać nowe wiadomości i rozwijać swoje umiejętności.
  • Co ważne umożliwiają one dziecku opanowanie wszystkich tych kompetencji, które przewiduje podstawa programowa. Warto podkreślić fakt, że nawet stwierdzenie pewnych zaburzeń rozwojowych u niego nie uniemożliwia mu odnoszenia podobnych sukcesów edukacyjnych, które uzyskują uczniowie, u których problemów nie zdiagnozowano.
  • Zadaniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest ponadto odkrywanie u dziecka talentów, wspieranie jego zainteresowań oraz motywowanie go do dalszej pracy.

Jakie zaburzenia kwalifikują dziecko do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w szkole podstawowej w Krakowie?

Na omawiane zajęcia uczęszczają uczniowie, których trudności w nauce wynikają z różnych przyczyn, takich jak np.: zaburzenia emocji, zaburzenia zachowania, kryzys psychiczny, choroby o charakterze chronicznym, niepełnosprawność, choroby genetyczne.

Warto dodać, że dzieci, u których nie zdiagnozowano żadnych zaburzeń rozwojowych, także niekiedy zmagają się z pewnymi problemami (społecznymi, osobistymi, edukacyjnymi), które wymagają zapewnienia im wsparcia o charakterze psychologicznym. Jeżeli zależy nam na tym, aby dziecko było objęte tego rodzaju pomocą, warto je zapisać do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - na czym polegają i dla kogo są skierowane?