Zalety indywidualnych programów nauczania

18 maj 2023

Zalety indywidualnych programów nauczania

System edukacji został skonstruowany tak, aby wspierać wszystkich uczniów, zarówno tych z ograniczeniami (np. zdrowotnymi), jak i tych wyróżniających się i przejawiających szczególne zdolności. Indywidualny program nauki daje możliwość zdobywania wiedzy we własnym tempie, innym niż rówieśników, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Indywidualny program nauczania - dla kogo? 

Aktualnie indywidualne zajęcia prowadzi się nie tylko dla uczniów, którzy potrzebują specjalistycznego oddziaływania dydaktycznego, wychowawczego i rewalidacyjnego. 

Są one szczególnie skierowane do dzieci i młodzieży nastawionej na poszerzanie swojej wiedzy oraz umiejętności, które nierzadko wykraczają poza kompetencje i możliwości średniego ucznia. W naszej prywatnej szkole podstawowej troszczymy się o zapewnienie każdemu z podopiecznych jak najlepszych warunków do nauki, dlatego lekcje prowadzone są w trybie jednozmianowym - tak, aby dzieci i młodzież mogli swobodnie rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Prowadzimy także zajęcia dodatkowe, w czasie których chętni, utalentowani uczniowie mogą dowiedzieć i nauczyć się więcej.

Największe zalety indywidualnych zajęć

Niewątpliwie jedną z największych zalet prowadzenia indywidualnego programu nauczania jest dla ucznia komfort pracy. Nauczyciel może dostosować nie tylko tempo nauki do możliwości i predyspozycji danego ucznia, ale również stworzyć optymalne warunki podczas zajęć. Dzięki byciu z nauczycielem sam na sam uczeń potrafi o wiele lepiej skupić się na powierzonych mu zadaniach, co przenosi się również na większą efektywność oraz szybsze przyswajanie wiedzy i nowych umiejętności. Kolejną ogromną zaletą lekcji indywidualnych jest brak presji czasu, która ściśle związana jest ze zrealizowaniem określonego materiału w danym czasie, dzięki czemu nauczyciel może całkowicie skupić się na doskonaleniu w uczniu jego mocnych stron oraz kształtować słabsze.

Wznowienie zajęć w szkołach

Powrót do szkoły po okresie pandemii jest dla wielu uczniów przeżyciem bardzo stresującym. Znaczące zmniejszenie aktywności fizycznej oraz brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami przyczynia się do częściowego zatracenia łatwości integracji pomiędzy dziećmi. Dlatego bardzo ważnym zadaniem dla nauczyciela jest wspieranie swojego podopiecznego w budowaniu odporności psychicznej oraz zadbanie o jego stan emocjonalny, w czym niewątpliwie pomagają indywidualne zajęcia z uczniem.

Indywidualny program nauczania w prywatnej szkole podstawowej