Zalety stosowania gier i zabaw w nauce matematyki

26 wrzesień 2023

Nie bez powodu matematyka jest nazywana królową nauk. Wiele innych dyscyplin czerpie swoje podstawy właśnie z matematyki. Z tego względu rodzicom zależy na tym, aby ich pociechy były dobre z matematyki, w czym od najmłodszych lat pomagają rozmaite zabawy i gry.

Dlaczego dzieci powinny uczyć się poprzez zabawę?

Jednym z podstawowych założeń edukacji wczesnoszkolnej jest nauka poprzez zabawę. Takie podejście zwiększa efektywność zapamiętywania informacji przez najmłodszych. Przyczynia się również do utrzymania pozytywnych stanów emocjonalnych oraz rozwoju struktur mózgu odpowiedzialnych za myślenie i mowę. Wreszcie ten rodzaj nauki sprawia maluchowi ogromną frajdę, co zachęca go do uczenia się również innych przedmiotów.

Na czym skupiają się matematyczne zabawy?

Wbrew pozorom nauka matematyki nie odbywa się jedynie poprzez poznawanie liczb i wykonywanie na nich różnych operacji matematycznych. Rozumienie tak wszechstronnej dziedziny, jaką jest matematyka, wymaga dobrego opanowania umiejętności w wielu innych obszarach. Przykładowe zabawy i gry matematyczne dla najmłodszych skupiają się na rozwijaniu:

  • myślenia przestrzennego, niezbędnego w późniejszym rozwiązywaniu zadań z geometrii,
  • umiejętności liczenia, które zaczyna się poprzez liczenie konkretnych przedmiotów, znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu malucha, a kończy opanowaniem umiejętności liczenia w pamięci,
  • umiejętności mierzenia długości, co jest niezwykle przydatne również w codziennym życiu,
  • zdolności do rozwiązywania zadań arytmetycznych, co stanowi bazę podstawy programowej na dalszych etapach edukacji,
  • przeprowadzania klasyfikacji, będącej swego rodzaju wstępem do zadań związanych ze zbiorami i ich elementami.

Jak widać tematyka zabaw matematycznych jest niezwykle urozmaicona. Nauczyciele z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie stale przygotowują nowe, interesujące zestawy zadań i ćwiczeń, które rozwijają umiejętności matematyczne u dzieci. Jak zatem warto rozpocząć przygodę z matematyką na początkowym etapie edukacji?

Najlepsze zabawy i gry do nauki matematyki

Oto przykłady najczęściej spotykanych gier i zabaw z dziedziny matematyki:

  • tworzenie konstrukcji z klocków zgodnie z określonymi wskazówkami,
  • zabawy tematyczne, w których motywem przewodnim są matematyczne zagadki lub zdarzenia i sytuacje wymagające użycia wiedzy z dziedziny matematyki, na przykład wspólne rozwiązywanie zagadki kryminalnej,
  • zabawy ruchowe, mające pomóc dzieciom w opanowaniu umiejętności orientowania się w przestrzeni, czyli ustawianie ciała w określonej pozycji lub miejscu, poruszanie się w danym kierunku, itd.
  • zabawy dydaktyczne, których celem jest nauczenie dzieci poprawnego rozumowania, umiejętności przeprowadzania analizy i syntezy, jak na przykład wspólne rozwiązywanie określonego problemu poprzez zasady dedukcji, czyli przechodzenie od ogółu do szczegółu danej kwestii.
zabawa w nauce matematyki